Gå til hovedinnhold
MV Victor Hensen

Nye deler av Norskehavet og Barentshavet dybdekartlegges

Årets kontrakt for sjøkartlegging i regi av MAREANO startet opp i juni: Ett kartleggingstokt nordover i Barentshavet og ett tokt i Norskehavet.

Etter en åpen anbudskonkurranse for dybdekartlegging ble det signert kontrakt med det tyske firmaet Fugro OSAE i mars 2014. 16. juni startet Fugro OSAEs fartøy MV Victor Hensen å kartlegge i nye tildelte områder videre nordover i Barentshavet.

I Norskehavet startet fartøyet MV Karoline å dybdekartlegge nye områder i slutten av juni.

Fartøyene MV Victor Hensen og MV Karoline. Foto.
MV Victor Hensen og MV Karoline.

Utsnitt av kart som viser omrdået i Barentshavet som kartlegges. Illustrasjon.
Merket oransje området i tidligere omstridt område i Barentshavet hvor MV Victor Hensen startet dybdekartleggingen i  juni.

Utsnitt av kart som viser området i Norskehavet som dybdekartlegges. Illustrasjon.
I merket oransje område i Norskehavet startet MV Karoline å dybdekartlegge i slutten av juni.

Teknisk spesifikasjon revidert

I forbindelse med denne anbudskonkurransen ble den tekniske spesifikasjonen for dybdekartlegging (MAREANO-standard) oppdatert 5. desember 2013.

Oppdatert spesifikasjon for dybdekartlegging kan leses her.

Les mer om dybdekartlegging.

Kontaktpersoner

Hanne Hodnesdal
Kartverket sjødivisjonen
Ansvarlig dybdekartlegging
tlf. 51 85 88 23

Beate Hoddevik
Kommunikasjonsrådgiver
tlf. 55 23 85 16 / 908 21 630