Gå til hovedinnhold
Kaldtvannskoraller

MAREANOs budsjettramme foreslått videreført

I forslaget til Statsbudsjett for 2015 er det foreslått å viderføre bevilgningen til MAREANO på samme nivå som i 2014. I år ble det bevilget kr 91,7 mill. til MAREANOs kartlegging av bunnen i norske havområder.

MAREANO har siden oppstart i 2005 kartlagt biologi, geologi og kjemi på 178 890 km2 av havområdene utenfor kyststrekningen Møre – Varanger, samt i de nye norske havområdene langs grensen mot Russland. MAREANOs programgruppe arbeider i disse dager med forslag til aktivitetene i 2015. Trolig vil gruppen gå inn for fortsatt kartlegging i Barentshavet og i områder på sokkelskråningen utenfor Nordland fylke.

Kontaktpersoner

Aksel Eikemo
Leder Programgruppen
911 43 577

Børge Holte
Leder Utøvende gruppe
916 30 856

Beate Hoddevik Sunnset
Kommunikasjonsrådgiver
908 21 630