Gå til hovedinnhold
IMG 0281

MAREANO på Nor-Fishing

MAREANO ønsker å gjøre utvalgte havbunnskart tilgjengelige for fiskeflåten. I første omgang gjelder det dybdekart (terreng), kart over bunnsediment og kart som viser utbredelse av koraller og sårbare naturtyper.

Sist uke holdt MAREANOs utøvende gruppe og Oddvar Longva (NGU) et foredrag under Nor-Fishing i Trondheim, der de mest aktuelle kartene ble gjennomgått.


MAREANOs utøvende gruppe holdt presentasjonen under Nor-Fishing.

MAREANO ønsker å få kartene inn på kartplottersystemer om bord på båtene. En del dybde- og sedimentkart er allerede tilgjengelige for nedlasting hos Olex, disse dataene har ført til mer effektiv reketråling. Kartene gjøres tilgjengelig også for andre kartplotterleverandører.

I foredraget ble det særlig pekt på hvordan kunnskap om topografiske detaljer og bunnforhold kan bidra til å effektivisere fiskeriaktiviteten. I dag ligger det teknologisk til rette for å justere redskapsbruken innenfor svært små avstander lokalt på fiskefeltet, dermed kan detaljerte kart bli avgjørende for hvordan disse justeringene gjøres. Også kart som viser forekomst av korallrev og andre strukturer som kan skade fiskeredskaper eller føre til tap av redskaper med påfølgende miljøskader på bunnen ble nevnt.

Kontaktpersoner

Børge Holte
leder utøvende gruppe
916 30 856

Beate Hoddevik Sunnset
kommunikasjonsrådgiver
908 21 630