Gå til hovedinnhold
Blomk lkorall risengrynkora 500px

Spennende nordisk havforskningskonferanse

28.-30. oktober arrangeres Nordic Marine Science Conference 2013 i Oslo, med tittelen "Marine ecosystems in a changing environment". Det er stort fokus på effektene av klimaendringer - både i det fysiske miljøet og i økosystemene, og havforsuring. Dette er temaer som får økende fokus i MAREANO.


Effekten av klimaendringer og havforsuring på sårbare organismer er et viktig tema på Nordic Marine Science Conference i oktober 2013. Foto: MAREANO/IMR.

I slutten av oktober samles havforskere fra Norden på Holmen Fjordhotell like utenfor Oslo. Tittelen for konferansen er "Marine ecosystems in a changing environment". En rekke internasjonale kapasiteter er invitert til å holde key note-foredrag, sammen med foredrag og plakater fra medlemmene i de nordiske havforskerforeningene. Møtet har et godt utvalg av spennende temaer. Effekten av klimaendringer og havforsuring på økosystemer og sårbare organismer er et viktig tema. Sesjoner innen genetiske og molekylære studier, stress på økosystemer i kystsonen, havbruk og fiskesykdommer, og fremtiden innen modellering og "forecasting" og en åpen sesjon er også planlagt. Økosystemene i Oslofjorden står på agendaen, og gir en lokal tilknytning.

- Mange av temaene som tas opp under konferansen, er viktige for MAREANO, sier Terje Thorsnes ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). Han leder konferansen, og har i mange år vært ansvarlig for NGUs innsats i MAREANO-programmet.

- Marinbiologene fra Havforskningsinstituttet (HI) har pekt på at MAREANOs resultater er viktige for å studere utbredelsen av økosystemer langs en nord-sør-gradient, knyttet til eventuelle endringer i havklimaet. Fra Miljødirektoratets side har det også vært stor oppmerksomhet knyttet til hvordan MAREANO kan bidra med kunnskap om effekter på økosystemer og havforsuring, avslutter Thorsnes.

Studenter (M.Sc, PhD-kandidater og nylig fullførte doktorander) kan få dekket alle kostnader for deltakelse på konferansen (http://www.havforsk.no/tg2013.aspx).

Konferansen er åpen for alle (for mer info og påmelding, se http://www.havforsk.no). Fristen for abstracts er 1.9. Konferansen arrangeres av Norske Havforskeres Forening (NHF) i samarbeid med den Svenska havsforskningsföreningen (SHF). Stedet er Holmen Fjordhotell som ligger ved Oslofjorden, og har egen spa-avdeling (http://www.holmenfjordhotell.no/).

Kontaktperson

Forsker
Terje Thorsnes
908 61 113
73 90 42 75