Gå til hovedinnhold

Spennende landskap på midtnorsk sokkel

 

MAREANO flytter fokus sørover, og store områder i Norskehavet venter på kartlegging. Mengden detaljerte dybdedata fra midtnorsk kontinentalsokkel er foreløpig begrenset, men allerede nå er det mulig å tegne opp de store linjene i et variert undersjøisk landskap med banker, strandflate og mektige dalformer.

MAREANOs landskapskart dekker nå store deler av norske havområder fra Møre til Finnmark.

Landskapskartleggingen i MAREANO følger systematiske retningslinjer utviklet av ”Naturtyper i Norge.” De nye områdene som er kartlagt utgjør hele 120 000 kvadratkilometer mellom Røstbanken og Storegga, og med dette dobles det totale arealet av landskapskart fra norske havområder.

Landskap er naturvariasjon i stor skala, og for å kunne kartlegge landskapene over et større område enn det foreløpig finnes detaljerte dybdedata fra, tar vi i bruk data fra andre kilder. 3D-seismikk fra oljeindustrien og ekkolodd-data fra fiskeflåten supplerer MAREANOs egen multistråle-batymetri og gir et godt grunnlag for kartlegging i grov målestokk.

Kontaktpersoner

Geolog
Sigrid Elvenes
73 90 41 85

Kommunikasjonsrådgiver
Beate Hoddevik Sunnset
55 23 85 16
908 21 630