Gå til hovedinnhold
Børstemark

Børstemarken som lukket døren

Dette har du aldri sett før! En liten børstemark, bare noen få cm lang, bestemmer seg plutselig for å trekke seg inn i huset sitt og lukke døren godt igjen.

- Vi har sett mange børstemarker under bunnkartleggingen som gjøres gjennom MAREANO, men dette er første gang vi har klart å filme når den trekker fangskronen inn og vi tydelig kan se at den lukker døren, sier Børge Holte som er prosjektleder for MAREANO på Havforskningsinstituttet og i tillegg spesialist på børstemarker.

Lei av oppmerksomheten?

I starten av filmen har børstemarken som tilhører dyregruppen Serpulidae ute fangstkronen. Den brukes til å fange mat som driver forbi med strømmen. Etter noen sekunder ser det ut som børstemarken, som til vanlig lever i mørke på dette dypet, har fått nok av lyset fra kamerariggen. Den trekker kronen inn i huset og lukker den 2-3 mm store døren godt igjen etter seg.

Opptaket av børstemarken ble gjort på 365 meters dyp utenfor Møre og Romsdal tidligere i høst. I tillegg til børstemarken, kan du også se noen gule svamper (kan være Dysidea fragilis) og en anemone (Actiniaria). Det gjennomsiktige dyret er et sekkedyr (Tunicata).

Vanlig dyregruppe

Børstemarker lever på bunnen i alle hav og kystområder, og utgjør ofte opptil 30-40 % av antall synlige dyr (større enn 1 mm) som vi finner på bunnen. Det finnes utallige arter (mer enn 10 000), og det dukker stadig opp nye.

- Børstemarker er den dyregruppen vi har funnet flest nye arter av gjennom kartleggingen som er gjort i MAREANO-samarbeidet, forteller Holte.


Her har børstemarken i dyregruppen Serpulidae ute fangstkronen som den bruker til å fange mat med. Den runde platen som stikker ut er "døren" som marken bruker til å stenge åpningen av kalkrøret med.


På dette bildet har børstemarken trekt fangstkronen inn i huset som er bygd opp av kalk. Deretter har den dratt med seg den runde 2-3 mm store husdøra som den stenger åpningen med dersom det er fare på ferde.

Kontaktpersoner

Børge Holte
forsker
77 60 97 53
916 30 856

Beate Hoddevik Sunnset
kommunikasjonsrådgiver
55 23 85 16
908 21 630