Gå til hovedinnhold
skyggerelieff 2

Resultater fra pågående dybdekartlegging

Fartøyet MS Hydrograf samler nå inn dybdedata for MAREANO utenfor kysten av Møre og Trøndelag. Under kommer noen smakebiter av havbunnsterrenget på Sularevet som har blitt kartlagt i sommer.

Fartøyet MS Hydrograf samler nå inn dybdedata for MAREANO utenfor kysten av Møre og Trøndelag. Under kommer noen smakebiter av havbunnsterrenget på Sularevet som ble kartlagt i sommer.

Av Hanne Hodnesdal, Kartverket

Så langt har MS Hydrograf kartlagt Iverryggen, Sularevet, Onadjupet og Breisunddjupet. Alle områdene er definert som "særlig verdifulle og sårbare områder" (SVO) i Forvaltningsplanen for Norskehavet. For tiden pågår kartleggingen langs eggakanten utenfor Mørbanken (EK ytre Mørebank). Etter en værmessig dårlig start i april og store deler av mai, så har fremdriften til fartøyet økt i juni og juli.

Oversiktskart
Oversiktskartet viser blant annet de områdene på midtnorsk sokkel som dybdekartlegges i 2012.

Nedenfor følger noen smakebiter fra havbunnsterrenget på Sularevet SVO. Terrengmodellene har 5 m x 5 m oppløsning.

Skyggerelieff
Skyggerelieff av deler av havbunnsterrenget på Sularevet. Koraller som vokser på en langstrakt rygg. Dybde ca. 300 m.

Skyggerelieff
Skyggerelieff av detaljer av havbunnsterrenget på Sularevet. Utsnittet viser deler av ryggen der korallene vokser tett. Dybde ca 300 m.

Skyggerelieffbildene over er basert på midlertidige terrengmodeller. Det betyr at dybdedataene som er brukt til å lage terrengmodellene ikke er ferdig prosessert og godkjent. I bildene kan man se kunstige striper som følger båtlinjene til oppmålingsfartøyet. Årsaken til dette er at data fra båtlinjene ikke passer perfekt med data fra nabolinjene. De kunstige stripene vil bli redusert når data har blitt prosessert, og det blir produsert endelige terrengmodeller.

Innenfor territorialgrensen (12 nm) så er høyoppløselige terrengmodeller gradert. Dette gjelder området Onadjupet, og deler av området Breisunddjupet.

Det pågår parallelt dybdekartlegging med fartøyene MV Fugro Gauss og MV Victor Hensen. De har begge så langt kartlagt i norsk del av tidligere omstridt område i Barentshavet. MV Fugro Gauss er nå på vei sørover for å kartlegge Skjoldsryggen.

Sjømålingsfartøy
Sjømålingsfartøyene MS Hydrograf, MV Fugro Gauss og MV Victor Hensen som alle kartlegger for MAREANO i 2012.

Les mer om dybdekartlegging.

Kontaktpersoner

Leder utøvende gruppe
Børge Holte
77 60 97 53

Kommunikasjonsrådgiver
Beate Hoddevik Sunnset
55 23 85 16
908 21 630
 

Abonner på nyheter

Send en e-post til
mareano@imr.no