Gå til hovedinnhold
fig2

Gjenbruk av data gir økt effektivitet

MAREANO har fått tilgang til eksisterende dybdedata som er samlet inn av andre aktører. Dette er svært viktig for programmet og bidrar til økt fremdrift.

MAREANO har fått tilgang til eksisterende dybdedata som er samlet inn av andre aktører. Dette er svært viktig for programmet og bidrar til økt fremdrift.

Av Hanne Hodnesdal

De mottatte datasettene brukes til å lage terrengmodeller av havbunnen, som anvendes i forbindelse med geologi-, biologi- og kjemitoktene i 2012.

Dybdedatasettene MAREANO har fått tilgang til i 2012:

  • Multistråledata fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) fra områder utenfor kysten av Trøndelag og Møre
  • Multistråledata fra Statoil fra eggakanten utenfor Møre (målt av Fugro Survey AS og DOF AS på oppdrag for Statoil og Norwegian Deepwater Programme Seabed Project)
  • Dybdemodell fra Olex AS basert på enkeltstråledata fra en rekke fartøy (hovedsakelig fiskefartøy), som fremstår som flatedekkende (spesielt i områder med høy fiskeriaktivitet)

MAREANO setter stor pris på velvilligheten til Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), Statoil/NDP og Olex til å dele data med programmet. Det betyr at resurssene for nykartlegging kan benyttes til å dekke områder som ennå ikke er kartlagt med arealdekkende dybdedata.

Kart
Kartet viser områder i Norskehavet der MAREANO har fått dybdedata fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), Statoil og Olex i 2012. Dybdemodellen fra Olex dekker et mye større område (se figur lenger ned), men det er data fra det gule området på Mørebanken SVO som vil bli benyttet av MAREANO i 2012.

Tidligere år (2005–2011) har MAREANO fått tilgang på betydelig mengde eksisterende dybdedata målt av Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og Kartverket. Programmet har også fått tilgang til data fra Oljedirektoratet, Statoil, Havforskningsinstituttet og Universitetet i Tromsø.

Terrengmodeller

Dybdedatasettene brukes til å lage terrengmodeller, som igjen benyttes til å identifisere spesielle strukturer i havbunnsterrenget, slik som for eksempel koraller, pockmarks (gassoppkommer) etc. I nyhetssaken "Oppdaget tre nye korallrev utenfor Trøndelag" fra mai 2012 er det vist hvordan terrengmodell basert på dybdedata fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er benyttet til å identifisere korallrev nord for Frohavet, utenfor kysten av Trøndelag. På toktet med "G.O. Sars" i vår ble noen av videoopptakene av havbunnen gjort på steder der terrengmodellen viser korallignende strukturer. Videofilmene bekrefter korallrevene. Dette støtter antagelsen om at andre tilsvarende formasjoner i dette området er korallrev.

Terrengmodellene vil senere brukes sammen med resultatene fra de geologiske- og biologiske toktene til å identifisere naturtyper.
Les mer om naturtyper.

Havbunnsterreng
Havbunnsterrenget på Storegga (vist som skyggerelieff). Dybdedata fra Statoil, målt på oppdrag fra Norwegian Deepwater Programme Seabed Project. Terrengmodell 15 m x 15 m. Dybde 400 - 800 meter.

Dybdemodell fra Olex

Dybdemodellen fra Olex AS er litt spesiell da den består av mange linjer med enkeltstråledata på kryss og tvers. Disse er samlet inn av et stort antall fartøy med Olex-system. Det er stort sett fiskefartøy som er med på denne innsamlingsdugnaden, og derfor er det best dekning der det er stor fiskeriaktivitet. I MAREANO er det laget terrengmodeller med 50 m x 50 m oppløsning. Dette gir en arealdekkende terrengmodell i områder med stor datatetthet, mens det i områder med lavere datatetthet blir noen hull i modellen.
 
Terrengmodell
Terrengmodell 50 m x 50 m basert på Olex-data i norske havområder.

Dybdemodellen fra Olex er laget på følgende måte:

  • Olex AS mottar dybdedata målt fra forskjellige fartøy, og gjennomfører en kvalitetskontroll før data legges inn som en del av Olex sin dybdemodell.
  • Olex bruker hver godkjent båtlinje med enkeltstråledata til å lage en 500 meter bred belte i sin dybdemodell. Selv om det er enkeltstråledata så ekstrapoleres disse 250 meter ut til hver side av båtlinjen, og gir en tilsynelatende arealdekkende måling.
  • Dersom det er flere båtlinjer som dekker samme område, så brukes grunneste verdi i Olex sin dybdemodell.

MAREANO har fått dybdemodellen fra Olex i celler på 5 m x 5 m. Enten har cellen en verdi (som er beregnet som vist over), eller så er cellen tom. I MAREANO er det med basis i 5 m x 5 m cellene blitt laget en terrengmodell på 50 m x 50 m. For at det ikke skulle bli for mange hull i terrengmodellen er søkeradiusen satt til 200 meter. Normalt brukes 100 meter søkeradius i modellering av 50 m x 50 m grid i MAREANO.

Les mer om dybdekartlegging.

Kontaktpersoner

Leder utøvende gruppe
Børge Holte
77 60 97 53

Kommunikasjonsrådgiver
Beate Hoddevik Sunnset
55 23 85 16
908 21 630
 

Abonner på nyheter

Send en e-post til
mareano@imr.no