Gå til hovedinnhold
Børstemark

2,6 millioner til kartleggingen av børstemark

En nasjonal ekspertgruppe har i flere år jobbet med å identifisere nye børstemark-arter i prøvene som er hentet opp fra havbunnen i MAREANO-regi. Nylig har Artsdatabanken bevilget 2,6 millioner kroner slik at arbeidet kan fortsette.

alt
Denne børstemarken (Phyllodoce sp.) tilhører børstemarkfamilien Phyllodocidae, og er en av mange arter som er funnet i bunnprøvene fra MAREANO-toktene. (foto: Katrine Kongshavn, UiB)


Børstemarkene utgjør en høy andel av dyrene på havbunnen, og er derfor viktige for å oppnå kunnskap om artsrikhet og biologisk produksjon i bunnområdene. Ikke minst er denne omfangsrike og artsrike dyregruppen et viktig instrument for måling av klimautvikling i nordlige områder.

Mange av børstemarkene som er funnet i MAREANO-prøvene er allerede opparbeidet av ekspertgruppen. Særlig spennende er det at nye arter kommer til i kontinentalskråningen og ned mot Norskehavets dypvann. Børstemarker er ofte små dyr, og det er gjerne små forskjeller mellom de ulike artene. Det gjør identifiseringen ekstra utfordrende. Bruk av DNA-strekkoding er et viktig hjelpemiddel for å klarlegge identifisering og oppdage nye arter. Det er funnet både arter som er nye for vitenskapen og som ikke tidligere er observert utenfor Norge, og sannsynligheten er stor for at lignende funn kan gjøres i det gjenstående materialet.

- Målet med prosjektet er å beskrive nye arter og forekomster av børstemark. Vi har særlig fokus på overgangen mellom sokkel og dyphav hvor det kan se ut som om det skjer et skifte i hvilke dyr som lever på ulike dyp, sier Børge Holte som er ansvarlig for den biologiske kartleggingen i MAREANO.

Ekspertgruppen består av Torkild Bakken fra NTNU Vitenskapsmuseet, Børge Holte fra Havforskningsinstituttet, Jon A. Kongsrud fra Universitetsmuseet i Bergen og Eivind Oug fra Norsk Institutt for Vannforskning. I tillegg er det invitert med spesialister fra Akvaplan-niva, Uni-miljø, Naturhistorisk museum, Universitetet i København, Nasjonalmuseet i Wales og Nasjonalmuseet i Skottland.

Kontaktpersoner

Ansvarlig for biologisk kartlegging
Børge Holte
77 60 97 53

Medlem i ekspertgruppen
Torkild Bakken

Kommunikasjonsrådgiver
Beate Hoddevik Sunnset
55 23 85 16
908 21 630