Gå til hovedinnhold
Hydograf 500

To fartøy kartlegger dybde i Nordland VI

To sjømålingsfartøy samler nå inn dybdedata for MAREANO i området Nordland VI. Flott vær og fine forhold gir håp om god framdrift under innsamlingsarbeidet.

Hydrograf
Sjømålingsfartøyet Hydrograf i Bodø.

Fartøyet Franklin, som tilhører det svenske selskapet Mätteknik AB, startet sitt tokt i Bodø i midten av april. I følge planen skal et område på 7762 kvadratkilometer kartlegges før toktet avsluttes.

Statens kartverk Sjø sitt sjømålingsfartøy Hydrograf la fra kai i Bodø i slutten av april. Fartøyet skal ifølge planen kartlegge 1700 kvadratkilometer i Nordland VI, noe som vil ta omtrent tre uker under normale værforhold.

Terrengmodeller

Statens kartverk Sjø vil bruke dybdedataene som samles inn i Nordland VI til å lage 3D-modeller av havbunnen, samt skyggerelieff.

Disse modellene vil bli brukt under høsttoktene til Havforskningsinstituttet og Norges geologiske undersøkelse (NGU).

Ulike typer data

Det skal også samles inn refleksivitetsdata og vannkolonnedata under dybdekartleggingstoktene. Reflektivitetsdata gir informasjon om hvor hard eller bløt havbunnen er, mens vannkolonnedata viser refleksjoner i hele vannkolonnen.

Vannkolonnedata kan benyttes til å identifisere objekter i vannsøylen – som for eksempel fisk eller gassbobler.

NGU bruker både refleksivitetsdata og vannkolonnedata til videre analyser.

Økt kartlegging

I løpet av 2011 skal et havområde på cirka 15 500 kvadratkilometer dybdekartlegges i regi av MAREANO, og dette er en økning fra tidligere år.

Det er MAREANOs styringsgruppe, bestående av representanter fra Miljøverndepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Olje- og energidepartementet, som bestemmer hvilke områder som skal kartlegges.

 I 2011 er det bestemt at området Nordland VI skal prioriteres.

”H. U. Sverdrup” fra Forsvarets forskningsinstitutt gjennomførte årets første dybdekartleggingstokt for MAREANO i januar og februar.

Kontaktpersoner

Leder utøvende gruppe
Børge Holte
77 60 97 53

Kommunikasjonsrådgiver
Beate Hoddevik Sunnset
55 23 85 16
908 21 630
 

Abonner på nyheter

Send en e-post til
mareano@imr.no