Gå til hovedinnhold
kart

Samler inn dybdedata for MAREANO

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har tatt fatt på den siste uken med dybdekartlegging for MAREANO i området Nordland VI. Fartøyet "H. U. Sverdrup II" la fra kai i Harstad 6. januar, og skal etter planen avslutte oppdraget 6. februar.

Kart
Kartet viser hvor dybdekartleggingen foregår.

Dybdedataene som samles inn i denne perioden skal brukes under toktene til Norges geologiske undersøkelser og Havforskningsinstituttet høsten 2011.

Ruskevær

Fartøyet til FFI og mannskapet har vært plaget med mye dårlig vær under dybdekartleggingstoktet, og en gang ble de også liggende værfaste på Værøy i påvente av at vinden skulle løye.

– Været er alltid en utfordring ved havmålinger, siden det ikke finnes øyer som gir le. På denne tiden av året, når vinterstormene herjer som verst, er utfordringen ekstra stor, forklarer Hanne Hodnesdal, som leder Statens kartverk Sjø sin deltakelse i MAREANO.

Fartøyet H.U. Sverdrup
"H. U. Sverdrup II"

Mye fisk

Fartøyet har også støtt på andre hindringer under arbeidet.

– Dybdekartleggingen utføres ved hjelp av et multistråleekkodd som er montert på båten. Mye sild og lodde har ”forstyrret” målingene ved at fiskestimene har skygget for lydpulsene og gitt hull i datasettet, legger Hodnesdal til.

Arbeid om bord.
Arbeid om bord.

Flere tokt

Januartoktet er det første av i alt tre dybdekartleggingstokt i regi av MAREANO i 2011. Statens kartverk Sjø sitt fartøy Hydrograf skal gjennomføre et tokt i mai, mens resten av kartleggingen er lagt ut på anbud. All dybdekartlegging i 2011 vil skje i området Nordland VI.

Kontaktpersoner

Leder utøvende gruppe
Børge Holte
77 60 97 53

Kommunikasjonsrådgiver
Beate Hoddevik Sunnset
55 23 85 16
908 21 630
 

Abonner på nyheter

Send en e-post til
mareano@imr.no