Gå til hovedinnhold
Seddann nyhet 0511 500px

Oppdatert sedimentkart

Sedimentkartet på www.mareano.no som viser hvordan avsetningene på havbunnen er dannet er nå oppdatert med nye tolkninger fra Troms III, som inkluderer sørlige del av Eggakant-området og områdene mellom Tromsøflaket og Lopphavet.

Det er samtidig gjennomført en oppgradering og justering av tolkningene i hele området kartlagt de siste fem år for at kartet skal framstå mest mulig harmonisk og oppdatert.

Kart
Kartet kan studeres nærmere i MAREANOs karttjeneste
Les mer om dannelse av bunnsedimenter.

På det nye kartet er det innført 4 nye jordartsklasser for å få en mest mulig dekkende beskrivelse av sedimentene på kontinentalskråningen. De nye klassene er:

 • Skredmateriale, dekket av yngre sedimenter
  Havbunnen består av materiale avsatt fra forskjellige typer løsmasseskred, men er dekket av et tynt lag (vanligvis <1 m) med sedimenter (sand, silt, leir) avsatt av bunnstrømmer eller utfelt fra vannsøylen.
 • Skredmateriale, delvis dekket av yngre sedimenter
  Havbunnen består av materiale avsatt fra forskjellige typer løsmasseskred, men er stedvis dekket av et tynt lag (vanligvis <1 m) med sedimenter (sand, silt, leir) avsatt av bunnstrømmer eller utfelt fra vannsøylen.
 • Skredmateriale og hemipelagiske avsetninger
  Havbunnen består av materiale avsatt fra forskjellige typer løsmasseskred i veksling (horisontalt og lateralt) med sedimenter utfelt fra vannsøylen (hemipelagiske sedimenter, som består av både mineralpartikler og dyre- og planterester).
 • Lagdelte sedimenter (>1m) over debrisstrømavsetninger
  Havbunnen består av sedimenter (sand, silt, leir) avsatt av bunnstrømmer eller utfelt fra vannsøylen. Sedimentlaget ligger som et >1 m tykt lag over debrisstrømavsetninger (en type løsmasseskred) avsatt under siste istid.
Skredmateriale og hemipelagiske avsetninger
Eksempel på skredmateriale og hemipelagiske avsetninger fra ca. 2200 m vanndyp i Troms II. Bildet til venstre viser blokker med skredmateriale, mens bildet til høyre viser hemipelagiske finkornete sedimenter.

 

Kontaktpersoner

Leder utøvende gruppe
Børge Holte
77 60 97 53

Kommunikasjonsrådgiver
Beate Hoddevik Sunnset
55 23 85 16
908 21 630
 

Abonner på nyheter

Send en e-post til
mareano@imr.no