Gå til hovedinnhold
page thumb 9398

Oppdatering i karttjenesten

Karttjenesten som viser skyggerelieff er nå oppdatert med alle dybdedata som er samlet inn i Nordland VI i 2011. De innsamlede dybdedataene er brukt til å lage terrengmodeller, som igjen er brukt til å lage skyggerelieff som vises i karttjenesten på www.mareano.no.

 

Karttjenesten

Oppløsningen på terrengmodellene varierer fra 5 m til 50 m avhengig av innsamlingsutstyr og dybde. Områder som er relativt grunne (grunnere enn ca 600 m) og som er oppmålt med moderne utstyr (ekkoloddet EM710) har så god oppløsning og presisjon at det er mulig å lage 5 m grid (og noen ganger enda bedre oppløsning). De nye oppdaterte skyggerelieffbildene for Nordland VI er basert på terrengmodeller med 5 meters oppløsning der dette har vært mulig.

For områder som ligger innefor territorialgrensen benyttes skyggerelieff basert på terrengmodeller med 50 m grid, siden mer detaljerte data er gradert av Forsvaret.

Skyggerelieffbildene er foreløpig basert på midlertidige data, siden ikke alle de innsamlede dataene er godkjent enda. Selve terrengmodellene blir tilgjengelig for nedlasting gjennom Norge digitalt (www.geonorge.no) når data er endelig godkjent. De som ikke er medlem av Norge digitalt kan henvende seg til sjodata@statkart.no for spørsmål om terrengmodeller. WMS-tjenesten for ”Detaljert skyggerelieff” vil bli åpnet for fri bruk i november 2011.

Kart

Skyggerelieff

Kontaktpersoner

Hanne Hodnesdal
51 85 88 23

Beate Hoddevik Sunnset
(kommunikasjonsrådgiver)
55 23 85 16
908 21 630