Gå til hovedinnhold
logo

Økt bevilgning til MAREANO

I forslaget til Statsbudsjett foreslår Regjeringen å øke bevilgningen til MAREANO med 36 millioner kroner i 2012 for å kartlegge havbunnen i det tidligere omstridte området vest for avgrensningslinjen mot Russland. Totalt er det foreslått at MAREANO skal få 88,4 millioner kroner neste år.

 

– Jeg er svært glad for at MAREANO i 2012 skal fortsette å kartlegge havbunnen i det tidligere omstridte området i Barentshavet. Kunnskapen som MAREANO genererer blir spesielt viktig for at regjeringen skal stå på trygg grunn i fremtidige vurderinger av petroleumsvirksomhet i dette området, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen i en pressemelding.

– Det er positivt og gledelig å se at bevilgende myndigheter ser behovet for denne kartleggingen av havområdene våre i øst, og at de også vil opprettholde kartleggingen i de vestlige områdene der vi har holdt på siden MAREANO startet. Kartleggingen av Nordland VI skal snart være ferdig, da blir det spennende å se hvilke havområder vi skal fortsette i, både Norskehavet og lenger nordøst i Barentshavet er aktuelt, sier Aksel Eikemo som er leder i MAREANOs programgruppe. At det er foreslått en økning i bevilgningene, ser han også på som en anerkjennelse av både forskningsmiljøene og direktoratene som samarbeider i MAREANO.
 
MAREANO-kartleggingen av det tidligere omstridte området startet alt i år etter en ekstrabevilgning i revidert budsjett. Disse midlene brukes på flatedekkende dybdemålinger i sørlig del av delelinjeområdet. MAREANO har siden oppstarten i 2005 og til og med 2010 kartlagt 67 600 km2 av Barentshavet og kantområdene mot Norskehavet.

Kontaktpersoner

Leder utøvende gruppe
Børge Holte
77 60 97 53

Kommunikasjonsrådgiver
Beate Hoddevik Sunnset
55 23 85 16
908 21 630
 

Abonner på nyheter

Send en e-post til
mareano@imr.no