Gå til hovedinnhold
reke 500

MAREANO får nye oppgaver

I oppdateringen av forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten kommer det frem at Regjeringen ønsker at MAREANO skal fullføre kartleggingen i Nordland VI i løpet av året, og at MAREANO skal kartlegge det nye norske området ved grensen mot Russland som utgjør om lag 88 000 km2. All kartleggingen av havbunn i Barentshavet – Lofoten skal være ferdig innen 2020.

 

Reke som sitter på risengrynkorall.
Reke som sitter på risengrynkorall.

- Dette vil være en stor utfordring for MAREANO-programmet som vi tar sikte på å komme i mål med. Da tenker jeg særlig på innsatsen fra Norges Geologiske Undersøkelser, Havforskningsinstituttet og ikke minst Statens Kartverk Sjø i forbindelse med fullføringen av arbeidet i Nordland VI allerede i inneværende år, sier direktør Aksel Eikemo, Fiskeridirektoratet, som er leder av MAREANOs programgruppe.

Bunnkartleggingen langs eggakanten og i andre områder der det med stor sannsynlighet kan forventes å finne forekomster av koraller eller andre sårbare bunnlevende organismer eller naturtyper skal også prioriteres.

Bunnkartleggingsprogrammet MAREANO ble startet i 2005 for å tette kunnskapshullene som ble oppdaget i arbeidet med den første versjonen av forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten. I oppdateringen av forvaltningsplanen kommer det frem at en del av disse kunnskapshullene er tettet. Alle resultatene fra MAREANO er presentert på nettsidene i form av kart, bilder og tekst.

MAREANO finansieres hovedsakelig gjennom årlige, direkte bevilgninger på Statsbudsjettet, i tillegg til at partnerne i programmet bidrar med en egenandel. I år er det bevilget 52,5 millioner kroner til MAREANO.

kart
Kartet viser den nye delelinjen mellom Norge og Russland.

Kontaktpersoner

Programleder
Aksel R. Eikemo
911 43 577

Kommunikasjonsrådgiver
Beate Hoddevik Sunnset
55 23 85 16
908 21 630

Les mer

Kart
Resultater
Om MAREANO
Forvaltningsplanen (ekstern lenke)