Gå til hovedinnhold
fig1

De første resultatene fra tidligere omstridt område

Dybdemålingene i det tidligere omstridte området ved grensen mellom Norge og Russland er ferdig for i år. Det første datasettet er levert, og viser en havbunn preget av pockmarks og isfjellpløyemerker. Før årets oppmåling ble avsluttet, var 8 050 km2 i den sørligste delen av området dybdemålt.

 

Figur 1
Strekene på skyggerelieffet tyder på at det er pløyemerker fra isfjell på bunnen, og de runde prikkene (i overgangen mellom blått og lilla) er sannsynligvis gassoppkommer, såkalte pockmarks.

I revidert statsbudsjett for 2011 ble det bevilget 30 millioner kroner til å starte dybdekartlegging i det tidligere omstridte området langs grensen til Russland. MAREANO, ved Statens kartverk Sjø, benyttet 12 millioner til å løse ut opsjon innenfor gjeldene kontrakt. Dermed kunne fartøyet MV Franklin starte med å dybdekartlegge i det tidligere omstridte området i slutten av august, og ble ferdig med oppmålingen 24. oktober.

Figur 2
8 050 km2 i den sørligste delen av det tidligere omstride området ble dybdemålt i høst (markert med gult i figuren). Målingene ble gjort ved hjelp av et ekkolodd av typen EM710.

Det første datasettet er levert til SK Sjø for kontroll, dette er fra det den nordligste delen av det oppmålte området. Ved første øyekast ser dette området ut til å være preget av pockmarks og isfjellpløyemerker (se øverste bilde). Etter hvert som dataene blir godkjent, blir de levert til geologene ved Norges geologiske undersøkelser og biologene på Havforskningsinstituttet. I tillegg vil skyggerelieffbilder av terrenget bli formidlet på www.mareano.no (WMS-tjeneste), og selve terrengmodellene (grid) vil kunne lastes ned gjennom Norge digitalt (www.geonorge.no).

Det er signert ny kontrakt for kartlegging for resten av bevilgingen på revidert statsbudsjett, og dette arbeidet starter i februar 2012 (markert med oransje i oversiktskart).

Målingene i høst er utført av det svenske firmaet Marin Mätteknik AB. Arbeidet som skal starte i februar utføres av det tyske firmaet Fugro OSAE GmbH.

Kontaktpersoner

Hanne Hodnesdal
51 85 88 23

Beate Hoddevik Sunnset
(kommunikasjonsrådgiver)
55 23 85 16
908 21 630

Abonner på nyheter

Send en e-post til
mareano@imr.no