Gå til hovedinnhold
M baat 500

Sjømåler for MAREANO

Statens kartverk Sjø sitt fartøy Hydrograf er nå ferdig med å sjømåle en 1500 kvadratmeter stor ”korridor” i Barentshavet, nord for Nordkapp.

En av båtene som sjømåler.

Båten skal nå ha mannskapsskifte og verkstedopphold i Svolvær, før den måler videre for MAREANO i Nordland VI.

Samtidig sjømåler det innleide fartøyet Fugro Gauss i et cirka 3600 kvadratmeter stort område i Troms III, mellom Lopphavet og Tromsøflaket. Det har vært godt vær og god framdrift den siste uken.

Kontrollerer data

Ved en tilfeldighet la begge fartøyene ut fra Tromsø på samme dag, torsdag 29. april. De begynte da med å kartlegge et lite testområde ved Ringvassøy. Her er det samlet inn gode data tidligere, men testmålingene brukes for å kontrollere at nye data stemmer overens med tidligere målinger.

To representanter fra Statens kartverk Sjø var med Fugro Gauss til testområdet.

– Vi kontrollerte blant annet at innmåling og beregning av utstyrets plassering var gjort riktig. Dette gjaldt ekkoloddet, GPS-antennene og bevegelsessensorer. Vi sjekket også hvordan datamaskinene samler all informasjonen fra utstyret og at dette blir gjort riktig. I tillegg sjekket vi at dybden i testmålingene stemte med referansenivåene vi bruker, for eksempel sjøkartnull. Dybder i forhold til sjøkartnull er dybdene som vises i et vanlig sjøkart. Da vi sammenlignet disse flatene, var de nesten helt like, og det indikerer at utstyret er riktig plassert og at målingen er utført på riktig måte, forklarer sjømålingskoordinator Øyvind Tappel i Statens kartverk Sjø.

Solnedgang

Rask levering viktig

Målefartøyene la ut fra Tromsø i vind og snøvær, og i oppstartsfasen var det mye urolig sjø i måleområdet.

– Sjømålingen er uansett i gang, og vi håper på gode forhold framover. Dataene som nå samles inn skal brukes av Havforskningsinstituttet og Norges geologiske undersøkelser senere i år, når biologi og geologi skal kartlegges i de samme områdene. Det er derfor viktig at vi i Statens kartverk Sjø får levert dataene raskt videre til våre samarbeidspartnere, sier Hanne Hodnesdal, som er prosjektleder for Statens kartverk Sjø sin deltakelse i MAREANO.

Senere i 2010 skal et område i Nordland VI dybdekartlegges for MAREANO.

Kontaktperson

Hanne Hodnesdal
51 85 88 23

Kommunikasjonsrådgiver
Beate Hoddevik Sunnset
55 23 85 16
908 21 630

Les mer

om dybdekartlegging