Gå til hovedinnhold
mar svamp 500

Sårbare naturtyper på dypt vann

Ulike typer svamper, sjøfjær og koraller er nøkkelartene i de sju naturtypene som er avdekket på havbunnen i områder som er kartlagt av MAREANO. Nå er et nytt kart som viser hvor disse sårbare naturtypene er, lagt ut på prosjektet sin karttjeneste.

 

Kart
Oversikt over utbredelse av sårbare naturtyper innen MAREANOs kartleggingsområde. Området sør-øst for Tromsøflaket, Troms III var ikke kartlagt på tidspunktet da dette kartet ble laget.
 


Felles for disse naturtypene er at de kan karakteriseres av relativt store og skjøre organismer. I områder hvor det fiskes med bunntrål blir disse naturtypene lett ødelagt. Flere av naturtypene har også et stort mangfold av tilknyttede arter (assosiert fauna).

Naturtypene som er funnet i MAREANO er

  • Svampsamfunn
  • Glassvampbestander
  • Umbellula-bestander (en dyphavssjøfjær)
  • Sjøfjærbunn
  • Bløtbunnskorallskog
  • Hardbunnskorallskog
  • Korallrev

Les mer om disse naturtypene på temasiden om sårbare naturtyper.

Svampsamfunn
Svampsamfunn (svampspikelbunn) på vestlig del av Tromsøflaket, ca 250 m dyp.


Naturtyper

Ulike naturtyper har habitatskapende arter som er karakteristiske for området. Tidligere har slike arter som typisk lever på dypt vann (>100 m) og danner naturtyper langt under havoverflaten, fått lite oppmerksomhet.

OSPAR

Oslo/Paris konvensjonen (OSPAR) har satt sammen en liste med marine habitater som er truet og i nedgang. Til denne listen hører dypvannssvamphabitat, korallrev, ”korallhage” (coral garden) og sjøfjær og gravende megafauna, som alle finnes på havbunnen utenfor Norge. Flere av disse habitatene er så løst definert at de kan deles inn i flere naturtyper. Dette gjelder f.eks. korallhage som for norske forhold omfatter blomkålkorallenger, bløtbunnskorallskog og hardbunnskorallskog. Derfor har vi her gitt nye navn til flere sårbare naturtyper kartlagt av MAREANO:

  • Umbellula-bestander (en dyphavssjøfjær)
  • Radicipes sp. (en type korallhage som vi mener bør høre til naturtypen ”bløtbunnskorallskog”)
  • Glassvampbestander

Kontaktpersoner

Forsker
Pål Buhl-Mortensen
974 64 151

Kommunikasjonsrådgiver
Beate Hoddevik Sunnset
55 23 85 16
908 21 630

Les mer

Sårbare naturtyper kartlagt av MAREANO

OSPAR

Se kart

Sårbare naturtyper