Gå til hovedinnhold
geoide stor

MAREANO samler inn data til flere formål

Under dybdekartleggingen i MAREANO måles også de små lokale variasjonene i tyngdekraften. På den måten utnyttes ressursene ved at det samles inn to typer data under ett og samme tokt.

 

Graviter
Den gravimetriske sensoren er montert på en gyrostabilisert plattform inne i den svarte boksen helt til høyre. De to rackene inneholder tilhørende elektronikk, batteripakke, UPS (uninterruptible power supply) og transformator.

Tyngdemålingene gjøres ved hjelp av et gravimeter som er montert om bord i fartøy som driver dybdekartlegging for MAREANO. Tyngdemålingene brukes ikke i MAREANO-programmet, men siden tokt er forbundet med høye kostnader, er det en fordel at flere målinger gjøres samtidig.

Geodesidivisjonen i Statens kartverk bruker MAREANO sitt dybdekartleggingstokt til å samle inn data som man ellers ville brukt betydelige ressurser på å få tak i. Gravimeteret monteres om bord på båten før toktet og gjør registreringer automatisk underveis. Etter toktet demonteres instrumentet, og dataene som er samlet inn blir analysert.

Havoverflaten er ikke flat

Tyngdemålingene brukes blant annet til å lage geoidemodeller, altså modeller som representerer jordens faktiske form – sett bort fra topografi. Geoiden kan fungere som referanseflate for høyder. Til havs kan geoiden sammen med modeller som viser havets gjennomsnittlige vannstand, altså middelvann, brukes til å bestemme havets topografi.

Geoide
Geoiden er en ekvipotensialflate som brukes som grunnlag for høydesystemer. En ekvipotensialflate er en flate der tyngdefeltets potensial er konstant.

På grunn av blant annet vind, strøm og bunnforhold kan middelvann avvike fra geoiden med opp mot et par meter, og det er dette avviket som sees på som havets topografi. Selv om vi ser bort fra bølger, er altså ikke havoverflaten helt flat, men bulkete. Ved hjelp av havets topografi, kan man si noe om for eksempel havstrømmer og bunnforhold.

Data fra Jan Mayen til MAREANO

Når gravimeteret ikke benyttes under MAREANO-tokt, plasseres det om bord i andre fartøy. Akkurat nå er instrumentet om bord i RV Arni Fridriksson. Dette fartøyet dybdekartlegger ved Jan Mayen på et norsk-islandsk tokt i regi av Oljedirektoratet i Norge og Orkustofnun (National Energy Authority) på Island.

Dybdedata fra toktet ved Jan Mayen vil etter hvert bli stilt til rådighet for MAREANO-programmet og gjort tilgjengelig på www.mareano.no og Norge digitalt (www.geonorge.no ).

Les mer om tyngdemåling på MAREANO-tokt.

Kontaktperson

Hanne Hodnesdal
51 85 88 23

Kommunikasjonsrådgiver
Beate Hoddevik Sunnset
55 23 85 16
908 21 630

Les mer

om dybdekartlegging