Gå til hovedinnhold
marine ecology

MAREANO i internasjonalt tidsskrift

Resultater fra MAREANO-kartleggingen inngår i en artikkel i tidsskriftet Marine Ecology. Artikkelen er en sammenstilling av kunnskap om biologiske strukturer (bl.a. svamper, sjøfjær og koraller) som kilde til variasjon og biomangfold i overgangssonen til dyphavet.

Marine ecology

Et bilde av koraller pryder forsiden på Marine Ecology 31(1). Korallene er filmet på et MAREANO-tokt utenfor Nord-Norge.

Sammendrag av artikkelen:

Biologiske strukturer har stor betydning lokalt og regionalt på dype kontinentalskråninger. Mange dyr benytter andre arter som forankring, til beskyttelse mot predatorer og sterk strøm, som føde eller parasittisk. Men det finnes også mange eksempler på sameksistens hvor begge arter har fordeler.

Artikkelen kaster lys over hvilke strukturer, egenskaper og biologiske effekter koraller, sjøfjær og svamper tilbyr som habitater for andre organismer. Omgivelsene til disse biologiske strukturene avgjør hvilke andre dyr som finnes i området, og påvirker dermed arts-sammensetningen. Betydningen av bunnorganismer som substrat øker med økt dyp, samtidig som variasjonen i sedimentforhold og fødetilgangen minker. Det er også en tydelig forskjell i grad av avhengighet i relasjonen mellom ulike assosierte arter og de miljøskapende artene. Dette er særlig tydelig for kaldtvannskoraller hvor de fleste artene som lever på Lophelia-rev også finnes i andre habitater, mens sjøtrær (som Paragorgia) har færre assosierte arter samtidig som flere av disse er vertsavhengige.

Habitatmangfoldet på havbunnen økes av den komplekse strukturen som bla svamper, sjøfjær og koraller tilbyr. Oppbyggingen av kolonier er avgjørende for hvor effektivt de kan hente mat fra vannstrømmen. Disse habitatskapende artene lever av partikler som ”svever” forbi, og er formet slik at de effektivt kan hente fødepartikler fra vannet. Dette er noe de filtrerende artene som lever på de habitatskapende artene også nyter godt av. Dette samspill er lite studert, og er viktig for å forstå økosystemer og biomangfold på kontinental skråninger. Artikkelen undersøker bidraget fra habitatskapende organismer og strukturene de skaper til miljøvariasjonen og diversiteten på skråninger ned mot dyphavet.

Vil du lese mer?

Teksten over er et sammendrag av artikkelen: Biological structures as a source of habitat heterogeneity and biodiversity on the deep ocean margins. Den ble trykket i Marine Ecology 31(1): 21-50 som er et spesialnummer med fokus på betydningen av variasjon i habitat for å skape og opprettholde biomangfold på kontinentalskråninger. Forfattere er Buhl-Mortensen, L., Vanreusel, A., Gooday, A.J., Levin, L.A., Priede, I.G., Buhl-Mortensen, P., Gheerardyn, H., King, N.J., Raes, M.

Les artiklene i Marine Ecology 31(1) (ekstern lenke)

Kontaktpersoner

Seniorforsker
Lene Buhl-Mortensen
55 23 69 36
954 764 33

Kommunikasjonsrådgiver
Beate Hoddevik Sunnset
55 23 85 16
908 21 630