Gå til hovedinnhold
Eikemo

MAREANO-leder på dypt vann

- Lærerikt og spennende, sier Aksel Eikemo når han blir spurt om hvordan det har vært å være på MAREANO-tokt i Norskehavet.

 

Sjefen for Ressursavdelingen i Fiskeridirektoratet leder Programgruppen i MAREANO, hvor representanter fra ledelsen i seks  direktorater og tre utøvende institusjoner trekker opp retningslinjene for MAREANOs aktiviteter.

- Spesielt interessant har det vært å være med på selve feltarbeidet. Jeg har stått på dekk og vasket grabbprøver med klissete leire for å få frem de små organismene, og jeg har vært med under videoundersøkelsene hvor havbunnen filmes med sylskarpe bilder. Entusiasmen hos forskerne og teknikerne er til å ta og føle på, og det gode samarbeidet er bemerkelsesverdig. Her samarbeider biologer, geologer og mannskapet tett med godt humør og stor gjensidig respekt. Havbunnen har et enormt mangfold - fra mudderslettene med bare noen få unnselige organismer i dyphavet, til rene oaser av koraller og sjøtrær langs eggakanten, og det er spennende å få være med på dette arbeidet.

Røstrevet
Et av områdene som er undersøkt på høsttoktet er Røstrevet. Her har et  enormt undersjøisk ras skapt et landskap som er gunstig for koraller og annen fauna som trenger hard bunn å leve på.

- Samtidig er landskapet så forrevet at det ikke er mulig å bruke fiskeredskaper uten at så vel redskap som koraller skades, forteller Aksel Eikemo.

Han er opptatt av at MAREANO er et program som nasjonen trenger. Staten bruker betydelige midler for å få frem kunnskapen om havbunnen i Barentshavet og de nære kystområder, men dette er vel anvendt når store og viktige beslutninger skal tas ved forvaltningen av disse områdene.

Dyrt å vite lite
- Det kan koste dyrt å vite lite, understreker Eikemo. Samtidig poengterer han at også andre aktører bidrar. Undersøkelsene i de ytre delene av Nordland VI er basert på dybdedata oljeindustrien samlet inn på begynnelsen av 2000-tallet for å undersøke blant annet rasfaren.

Nordland VI i 2011
- Nå er nettopp siste tokt avsluttet for i år, og det møysømmelige arbeidet med å gjennomgå det innsamlede materialet begynner. Men vi ser allerede fremover til neste års feltarbeid, og jeg kan opplyse at våre departementer allerede har besluttet at hovedtyngden av innsatsen skal være i Nordland VI og med heldekkende kartlegging av bunnen. Da er det godt å vite at MAREANO også for neste år har fått de nødvendige ressursene til å utføre dette viktige arbeidet. Dette er vi glad for, avslutter Eikemo.

Kontaktpersoner

Leder utøvende gruppe
Børge Holte
77 60 97 53

Kommunikasjonsrådgiver
Beate Hoddevik Sunnset
55 23 85 16
908 21 630
 

Abonner på nyheter

Send en e-post til
mareano@imr.no