Gå til hovedinnhold
Reke500W

Ny rapport: faglig grunnlag for oppdateringen av forvaltningsplanen for Barentshavet–Lofoten

Miljøvernminister Erik Solheim fikk i går overlevert Faglig forums rapport som beskriver natur, tilstand og sårbarhet i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten. Mye av kunnskapen som kommer frem i rapporten, er resultater fra MAREANOs kartlegging.

Rapporten skal danne det faglige grunnlaget for oppdatering av forvaltningsplanen for Barentshavet – Lofoten.

Gjennom MAREANO er det påvist høye naturverdier og stor variasjon i naturtyper og undersjøiske landskap, blant annet mange nye korallrev i området som er omtalt i rapporten.

Rapporten viser at de viktigste fiskeressursene er i god forfatning, mens de fleste bestandene av sjøfugl har endret seg negativt med urovekkende hastighet. Sannsynligheten for ulykker knyttet til skipstrafikk eller petroleumsvirksomhet vurderes som lav, men de miljø- og samfunnsmessige konsekvensene av slike hendelser kan være betydelige.

Fiskeri, klima og langtransportert forurensing utgjør i dag de største påvirkningene på økosystemet i Barentshavet.

Les hele rapporten (lenke til Havforskningsinstituttet sine nettsider).

Kontaktpersoner

Leder utøvende gruppe
Børge Holte
77 60 97 53

Kommunikasjonsrådgiver
Beate Hoddevik Sunnset
55 23 85 16
908 21 630
 

Abonner på nyheter

Send en e-post til
mareano@imr.no