Gå til hovedinnhold
mareano kart 500

Årets dybdekartlegging i regi av MAREANO er avsluttet

I slutten av juli ble dybdekartlegging av et 1384 km2 stort område i Nordland VI avsluttet. Tidligere er et 3623 km2 stort område i Troms III kartlagt. Dybdekartleggingen har pågått fra 29. april til 29. juli, og er gjennomført av et innleid fartøy.

 

Oversikt over arealer som er kartlagt med flerstråle ekkolodd.
Oversikt over arealer som er kartlagt med flerstråle ekkolodd.

I tillegg har Statens kartverk Sjø sitt fartøy ”Hydrograf” kartlagt en 1500 km2 stor korridor nord for Nordkapp og et 562 km2 stort område i Nordland VI tidligere i år.

Arbeidet med å bearbeide og kvalitetssikre dataene pågår fortsatt, men en del av dataene er alt tatt i bruk på MAREANO sitt pågående sommertokt. På dette toktet gjennomfører Norges geologiske undersøkelser (NGU) og Havforskningsinstituttet geologisk- og biologisk kartlegging i Troms III og i korridoren nord for Nordkapp. Resten av dataene fra Troms III skal være klare til NGU og Havforskningsinstituttet sitt høsttokt, mens dataene fra Nordland VI ikke skal benyttes før i 2011.

Overstyrmann Hugo Ellingsen på
Overstyrmann Hugo Ellingsen på "Hydrograf" på sjømålingstokt for MAREANO i Barentshavet.

Parallelt med årets dybdekartlegging har Statens kartverk Sjø gjort en ny bearbeiding av et dybdedatasett fra 2003. Dette datasett er levert av Statoil, og ble i sin tid utført på oppdrag av Hydro. De reprosesserte dataene er levert videre til NGU og Havforskningsinstituttet og skal brukes på det kommende høsttoktet.

Les mer om dybdekartlegging.

Kontaktperson

Hanne Hodnesdal
51 85 88 23

Kommunikasjonsrådgiver
Beate Hoddevik Sunnset
55 23 85 16
908 21 630

Les mer

om dybdekartlegging