Gå til hovedinnhold
page thumb 9067

Vil videreføre MAREANO i Norskehavet

I forslaget til Forvaltningsplan for Norskehavet som regjeringen la fram i dag, blir videreføring av MAREANO nevnt som et av tiltakene for å sikre en helhetlig forvaltning av det marine miljøet i dette området.

I forslaget til Forvaltningsplan for Norskehavet som regjeringen la fram i dag, blir videreføring av MAREANO nevnt som et av tiltakene for å sikre en helhetlig forvaltning av det marine miljøet i dette området.

I Stortingsmeldingen står det mellom annet at:

  • ”Kartlegging av havbunnen gjennom MAREANO-programmet vil bidra til å øke kunnskapen om utbredelsen av naturtyper og gi grunnlag for en bedre beskyttelse av sårbare naturtyper.”
  • ”Regjeringen har som ambisjon å sikre kartlegging av og styrking av kunnskap om Norskehavet. Dette skal gjennomføres ved å videreføre MAREANO-programmet. Gjennom MAREANO-programmet blir også verdifulle og sårbare miljøverdier identifisert og kartfestet. Bunnkartlegging er nødvendig for å kunne utvikle kostnadseffektive virkemidler som sikrer en bærekraftig bruk av områdene.”

Les hele Stortingsmeldingen.

Kontaktpersoner

Leder utøvende gruppe
Børge Holte
77 60 97 53

Kommunikasjonsrådgiver
Beate Hoddevik Sunnset
55 23 85 16
908 21 630
 

Abonner på nyheter

Send en e-post til
mareano@imr.no