Gå til hovedinnhold
summerte 500

Lavt nivå av hydrokarboner

Resultatene fra målinger gjort i 2008 viser at det er mye lavere naturlig innhold av hydrokarboner i MAREANO-området enn i enkelte andre deler av Barentshavet. Prøvene av overflatesedimenter fra 2008 er ferdigbehandlet, og resultatene er lagt ut på kartsidene under Miljøkjemi og forurensing sammen med eldre data.

 

Deler av kartet som viser summerte PAH-verdier.
Deler av kartet som viser summerte PAH-verdier.


Hydrokarboner består av grunnstoffene karbon og hydrogen, og utgjør den største stoffgruppen i råolje.
 
Kartet viser oppdaterte resultat for:

  • totalmengde hydrokarboner (THC)
  • summen av alle polyaromatiske hydrokarboner som er blitt målt (sumPAH)
  • sum av 16 karakteristiske PAH forbindelser(PAH16) og noen utvalgte karakteristiske enkeltforbindelser PAH.

Data tilbake til 2003 er presentert på kartene (til 2006 for PAH16), og stasjonene dekker både MAREANO-området og hele det vestlige Barentshavet. Prøvetakingsstasjonene er vist på eget kart.

Lavt naturlig innhold av hydrokarboner

Resultatene viser at MAREANO-området generelt har mye lavere naturlig innhold av hydrokarboner enn det som er funnet i enkelte andre deler av Barentshavet. Et eksempel er områdene ved Svalbard hvor det er høye naturlige forekomster av hydrokarboner i sedimentene. Innenfor MAREANO-området er det noe variasjon i nivåene, spesielt når det gjelder THC. THC angir totalnivå av hydrokarboner fra ulike kilder, og det er derfor ikke så rart at de høyeste verdiene ofte observeres i fjordene eller nær kysten hvor det finnes flere lokale forurensningskilder.

PAH kan forekomme naturlig i marint miljø. Det kan være dannet både som en del av olje og som produkt av naturlige forbrenningsprosesser (vulkaner, skogbranner). De kan også komme fra forskjellige menneskeskapte kilder. PAH kan gi skade på levende organismer, og er vurdert som miljøskadelige.

PAH16 er indikator på forurensing

Havforskningsinstituttet måler nivåene av 48 enkle PAH-forbindelser. Av disse, er PAH16 valgt som indikator på PAH-forurensning. Statens forurensningstilsyn (SFT) har utarbeidet tilstandsklasser for denne gruppen for å vurdere graden av forurensninger i fjord- og kystnære områder. Her anvender vi samme klassifisering også til åpent hav, selv om nivåene i havet ofte forklares av naturlige kilder. Alle stasjoner i MAREANO-området har så langt falt i SFT klasse I (bakgrunn) eller II (god) for PAH16. De fleste stasjoner i klasse II ligger i den sørlige delen av de undersøkte områdene, ved Lofoten og Vesterålen. Noen få stasjoner på dyphavet (>2000 m) ved Lofoten viser litt høyere nivåer av PAH enn ellers i området. Dette er et interessant funn som skal studeres videre.

Kontaktpersoner

Stepan Boitsov
Tlf. 55 23 63 94

Jarle Klungsøyr
Tlf. 55 23 84 98

Se også