Gå til hovedinnhold
page thumb 9144

Dybdekartlegging i 2009

Dybdekartleggingen i regi av MAREANO er avsluttet for 2009. Alle prioriterte områder i forvaltningsplanen for Barentshavet er nå dekket (Tromsøflaket, Troms II, Nordland VII og Eggakanten), men ikke alle data er ferdig prosessert og godkjent. Dette arbeidet vil pågå utover høsten 2009, og muligens over i 2010.

Dybdekartleggingen i regi av MAREANO er avsluttet for 2009. Alle prioriterte områder i forvaltningsplanen for Barentshavet er nå dekket (Tromsøflaket, Troms II, Nordland VII og Eggakanten), men ikke alle data er ferdig prosessert og godkjent. Dette arbeidet vil pågå utover høsten 2009, og muligens over i 2010. Midlertidige grid og skyggerelieffer er produsert og levert til samarbeidspartnerne Havforskningsinstituttet og Norges Geologiske undersøkelser (NGU), som grunnlag for planlegging av tokt for biologisk og geologisk prøvetaking.

Av Hanne Hodnesdal, Statens kartverk Sjø

Illustrasjon av dybdekartlegging med multistråle ekkolodd.
Illustrasjon av dybdekartlegging med multistråle ekkolodd.

Følgende har deltatt i årets dybdekartlegging:

  • Svenske Marin Mätteknik AB (MMT) inngikk i mars en kontrakt med Statens kartverk Sjø om kartlegging av 4768 km2. Oppmålingen ble avsluttet i august.
  • Forsvarets Forskningsinstitutt  (FFI) avsluttet i mars et Mareanotokt på Eggakanten som dekket 2170 km2. Ytterligere 100 km2 ble sjømålt innaskjærs på grunn av dårlig vær til havs.
  • Tyske FOSAE (FOASE) avsluttet i februar i år sin kontrakt med Statens kartverk Sjø fra 2008 ved å måle 4900 km2 på Eggakanten.
  • Statens kartverk Sjø (SKSK) målte i april og mai 1840 km2 i området Troms III. I denne perioden var det flere dager med værhindring, slik at Hydrograf vekslet mellom å måle til havs og i fjordene i Troms.

Dybdekartlagt 2009
Dekning av dybdedata fra kartlegging med multistråle ekkolodd. Figuren viser hvilke områder som har blitt målt i 2009, og hvilke aktører som har målt. Dydedata forvaltes og formidles av Statens kartverk Sjø.

Forvaltning og formidling av dybdedata

Forvaltningsansvar: Statens kartverk Sjø sin rolle som nasjonal forvalter av dybdedata setter store krav til kvalitetssikring og etablering av dybdedata i hensiktsmessige og moderne forvaltnings- og formidlingssystemer

Grid: Det produseres henholdsvis 5m, 25m og 50m grid fra det fulle datasett. Innenfor territorialgrensen er det foreløpig en begrensning på 50m i henhold til Forsvarets graderingsbestemmelser.

WMS: En WMS karttjeneste med skyggerelieff er laget for å visualisere detaljerte dybdeforhold og havbunnsformer. Det er også laget karttjenester med oversikt over generelle dybdeforhold i norske farvann samt et innsyn i tilgjengelige måleoppdrag i Statens kartverk Sjø sin forvaltning.

Norge digitalt: Alle produkter og tjenester er tilgjengelig for nedlasting og bruk gjennom Norge digitalt i henhold til Mareanos datapolitikk. Innsyn i karttjenestene er også tilgjengelig gjennom www.mareano.no og www.geonorge.no.

Skjermbilde av et av kartene som ligger på MAREANO sine kartsider.
Skjermbilde av et av kartene som ligger på MAREANO sine kartsider.

Kontakt

Dybdekartlegging:
Hanne Hodnesdal
Tlf: 51 85 88 23

Formidling av data
skjer via Formidlingsenheten i Statens kartverk Sjø:
Gjertrud Røyland
Tlf: 51 85 87 54

Les mer

om dybdekartlegging