Gå til hovedinnhold
mareano dag1 500

Vårtoktet er i gang

1. juni gikk startskuddet for vårens MAREANO-tokt utenfor norskekysten. Mer enn 100 stoppesteder innen et område på 15 000 kvadratkilometer, de fleste av dem på sokkelkanten utenfor Troms og Nordland, skal utforskes de neste fire ukene.

”G.O. Sars” har med seg forskere fra Havforskningsinstituttet og Norges geologiske undersøkelse (NGU) på toktet. Skipet ankom Eggakanten nordvest for Malangsgrunnen natt til mandag. Der ble de første prøvene tatt.

Pål Buhl Mortensen.- Det kjøres alltid en linje med videoopptak først. Vi filmer en strekning på 700 meter og vurderer hvilke deler av strekningen vi skal undersøke grundigere, forteller toktleder Pål Buhl-Mortensen fra Havforskningsinstituttet. Sammen med biologer, geologer og geokjemikere har han plukket ut 179 potensielle områder - såkalte stasjoner - som skal undersøkes på toktet.

- Realistisk sett får vi sett på om lag 100 av dem, forteller Buhl-Mortensen.

Stasjonene ligger på alt fra 250 til 2 000 meters dyp. Statens kartverk Sjø (SKSK) gjennomførte en detaljert dybdekartlegging av dette området i 2007, og det er på bakgrunn av datainnsamlingen fra SKSK at undersøkelsesområdene bestemmes i år.

Forskerne om bord har store forventninger til datafangsten på toktet.

- Det er svært varierte områder vi skal se på. De grunne bankene vi skal undersøke har mest sannsynlig helt annen sammensetning både i forhold til arter, naturtyper og geologi enn de områdene som ligger nede på dyphavslettene, sier Buhl-Morternsen. Han er toktleder fram til mannskapsskiftet midt i juni.

Underveis på årets tokt skal det samles inn nok data og kunnskap om havbunnen til å lage flatedekkende kart i topp kvalitet over marine naturtyper – en sammenstilling av geologi, klima, forurensning, topografi og biologi.

Resultatene vil i neste omgang bli publisert på www.mareano.no, der data og ferdige kart blir fritt tilgjengelig for innsyn.

Campoden som brukes til å filme på havbunnen.

Kontaktpersoner

Leder utøvende gruppe
Børge Holte
77 60 97 53

Kommunikasjonsrådgiver
Beate Hoddevik Sunnset
55 23 85 16
908 21 630
 

Abonner på nyheter

Send en e-post til
mareano@imr.no