Gå til hovedinnhold
page thumb 8911

Over 1000 korallrev i norsk farvann

På MAREANO sin karttjeneste er det nå oppdaterte kart over hvor mer enn 1000 korallrev i norske farvann er, i tillegg til at verneområder for koraller er merket av. Revene består av kaldtvannskorallen Lophelia pertusa. Dataene er samlet inn over en 12-årsperiode, og er registrert i en database hos Havforskningsinstituttet. Denne databasen er nylig revidert og kvalitetssikret.

 

Koraller

Opplysningene i databasen kommer fra vitenskapelige registreringer inkludert Havforskningsinstituttets kartlegginger, blant annet gjennom MAREANO, opplysninger fra fiskere og registreringer fra oljeindustrien.

Databasen inneholder over 600 registreringer. Registreringene er angitt som punktdata (lokalitet for et rev), revområder hvor det forekommer flere korallrev innen et begrenset område, eller som verneområder for korallrev. Et revområde inneholder ofte mer enn tusen store korallrev, og kan være 10 000–15 000 kvadratmeter, for eksempel Træna korallfelt.

Kartene består av tre kategorier av korallforekomster:

Kategori 1

Korallområder hvor det er forbudt å tråle bunnen i henhold til saltvannsfiskeloven (verneområder).
Revene er navngitt og godt dokumentert med høyoppløselige bunnkart fra multistråleekkolodd og videoobservasjoner. Unntaket er Iverryggen hvor vi ikke har høyoppløselig bunnkart.

Følgende områder er vernet mot tråling:

 • Tisler (Østfold)
 • Fjellknausene (Østfold)
 • Sularevet (utenfor Nord-Trøndelag)
 • Iverryggen (utenfor Nord-Trøndelag)
 • Røstrevet (utenfor Nordland)

I tillegg er et korallrev på Tautraryggen i Trondheimsfjorden vernet med medhold i naturvernloven. Dette heter Selligrunnen.

Kategori 2

Korallområder som ikke har spesielt vern mot bunntråling, men som er godt dokumentert. Disse revene er navngitte områder, og mange er dokumentert med høyoppløselige bunnkart. Unntaket er områdene langs Storegga og Aktivneset–Storneset, som i liten grad er dekket med gode kart.
Mange koraller er dokumentert på bakgrunn av opplysninger fra fiskere som igjen er bekreftet av videoundersøkelser utført av Havforskningsinstituttet, enkelte som en del av instituttets innsats i MAREANO, og oljeselskaper. Opplysninger fra fiskere som ikke er bekreftet med video eller på annen måte, er ikke tatt med på kartene.

Områdene er:

 • Store Fjellknausene (Østfold)
 • Søndre Søster (Østfold)
 • Aktivneset (utenfor Møre og Romsdal)
 • Korallneset (utenfor Møre og Romsdal)
 • Breisunddypet (utenfor Møre og Romsdal)
 • Sørmannsneset (utenfor Møre og Romsdal)
 • Skallen (utenfor Møre og Romsdal)
 • Storneset (utenfor Møre og Romsdal)
 • Bjørnsundet (Møre og Romsdal)
 • Goosen (Møre og Romsdal)
 • Hesteskoen (utenfor Nordland)
 • Træna (utenfor Nordland)
 • Hola (utenfor Vesterålen)
 • Fugløyrevet (Troms)
 • Lopphavet (Finnmark)
 • Stjernsundet (Finnmark)
 • Korallen (Finnmark)

Kategori 3

Korallrev som er tegnet på kartene som sorte punkt uten navn.
Disse revene er dokumentert med høyoppløselige kart eller videoundersøkelser. Kilden kan være Havforskningsinstituttet, blant annet gjennom MAREANO, eller oljeselskap.

Kontaktpersoner

Forsker
Pål Buhl-Mortensen
974 64 151

Informasjonskonsulent
Beate Hoddevik Sunnset
55 23 85 16

Se også

Kart over koraller i norske farvann 

 

Abonner på nyheter

Send en e-post til
mareano@imr.no