Gå til hovedinnhold
sandboelge

Nye kart i en omstrukturert karttjeneste

Kartene i MAREANO er nylig blitt satt inn i en ny tematisk struktur som skal gjøre det lettere å finne fram. Nye kart er også kommet til, bl.a. under temaet "Forurensning", som tilbyr kart over organiske miljøgifter og tungmetaller i sedimentene. Nytt er også et kart som viser bunntyper observert på video.

 

Sandbølge
Sandbølger observert i Hola i 2007.

Ved innspilling av video på havbunnen blir ulike data og kommentarer logget med et skreddersydd program kalt Campodlogger. Dato, klokkeslett, geografisk posisjon og dyp logges automatisk, mens bl.a. bunntype blir bestemt av en observatør som hele tiden holder øye med skjermen mens opptaket foregår. Observatøren kan velge bunntype fra en liste over klasser av sedimenttyper (mudder, sandig mudder, sand, grusig sand, sandig grus, grus, blokk, fjell, og korall). Disse registreringene gir et kjapt overblikk over bunntyper langs de filmete videotransektene.

Kartet Bunntyper fra video gir en indikasjon på bunntypene i de kartlagte områdene. Når målestokken er lavere enn 1:250000, ser man hvordan bunntypene skifter langs videotransektene. På større målestokk ser man kakediagrammer som viser sammensetning av bunntyper i et område.

Nye tema i karttjenesten

Kartene har nå fått en ny tematisk inndeling:

  • MAREANO-aktiviteter, som inneholder man kart som viser status i prosjektet
  • Dybdekart
  • Havbunn og vannmasser, som viser kart over sedimenter og havstrømmer
  • Bestandsutbredelse har foreløpig i hovedsak kart over fiskebestander, men bunndyr som koraller, svamp og kongekrabbe vil komme til
  • Biologisk mangfold og naturtyper
  • Forurensning
  • Næringsaktivitet som foreløpig viser olje- og gassvirksomhet i forhold til biologisk produksjon. Fiskerier vil komme til.
  • Andre kart inneholder kart fra temaer og områder som foreløpig ikke er berørt av MAREANO, men som er nyttige for forvaltning og næringsaktivitet i norske kyst- og havområder.

Mer om bunntyper fra video

Les mer

Kart

 

Kontaktpersoner

Forsker
Pål Buhl-Mortensen
55 23 68 15

Kommunikasjonsrådgiver
Yvonne Robberstad
55 23 84 40
412 61 215

 

Abonner på nyheter

Send en e-post til
mareano@imr.no