Gå til hovedinnhold
oversikt mareano large

Nye havbunnskart på nett

I regi av MAREANO-programmet er det gjennomført omfattende kartlegging på Tromsøflaket. Nå foreligger nye digitale havbunnskart på nett.

Havforskningsinstituttet, Norges geologiske undersøkelse og Statens kartverk Sjø har gjennomført omfattende kartlegging av dybdeforhold, bunnforhold, biologi og naturtyper i Barentshavet siden høsten 2005.

Ensartet geologi

De første digitale havbunnskartene, som dekket ca. 2000 kvadratkilometer av østlige Tromsøflaket, ble publisert på nettet i januar 2007. Nå foreligger havbunnskart fra nye 4000 kvadratkilometer fra den sentrale og vestlige delen av Tromsøflaket. Havbunnskartene fokuserer på forskjellige geologiske tema. Generelt kan en si at geologien på Tromsøflaket er ganske ensartet. Det er imidlertid kartlagt mange spennende former.

Istidene har satt spor

Et område av spesiell interesse er Sopphola, lengst vest i det kartlagte området. Som navnet indikerer er dette et område der fiskere gjennom tidene har tatt opp store mengder "sopp", dvs. svamp, og det antas derfor at området har spesiell biologisk verdi. Området er preget av forsenkninger og hauger på havbunnen. De geologiske dataene viser at disse formene er dannet av isbreer i bevegelse, trolig underr siste istid for 20-30 000 år siden. Når isen har beveget seg framover havbunnen har den dratt med seg store flak av havbunnen, og dannet forsenkninger. Disse er lagt igjen på havbunnen lenger framme, der de danner hauger. Denne prosessen kalles glasitektonikk, og på kartet "Bunnsedimenter (dannelse)" er formene vist som glasitektonisk erosjonsflate og glasitektonisk haug.

www.mareano.no/kart kan du få geografisk innsyn i følgende tema:

  • terrengformer på havbunnen
  • hard og bløt bunn
  • bunnsedimenter - kornstørrelse
  • bunnsedimenter - dannelsesmåte
  • sedimentasjonsmiljø

 

kartmodell
Et av de nye kartene fra Tromsøflaket - dette viser dannenlsen av bunnsedimentene. Sedimentenes sammensetning, hvilke former de danner, og hvordan de ligger i landskapet forteller oss hvilke prosesser som har vært med og skapt havbunnen slik den framstår i dag. Dette er prosesser som har pågått i tusenvis av år, helt siden siste istid.

 

 

Kontaktpersoner

Leder utøvende gruppe
Børge Holte
77 60 97 53

Kommunikasjonsrådgiver
Beate Hoddevik Sunnset
55 23 85 16
908 21 630
 

Abonner på nyheter

Send en e-post til
mareano@imr.no