Gå til hovedinnhold
page thumb 8454

Ny nakensnegl funnet langs norskekysten

Artsbestemming av MAREANO-materialet fra Nordland VII er godt i gang. I den forbindelse er det nå funnet en nakensnegl som tidligere ikke er registrert langs norskekysten.

 

Nakensnegl
Den arktiske nakensneglen Doridoxa ingolfiana hører til i kalde vannmasser. Foto: Havforskningsinstituttet.


Doridoxa ingolfiana Bergh, 1899 ble tatt med bomtrål på Bleiksdypet på mellom 881-907 m dyp (stasjon R189). Bleiksdypet ligger forholdsvis nær land, nordvest av Andøya . På dette dypet er det registrert kalde vannmasser (under 0 °C), og vi forventer å finne flere nye, spennende arter her. 

Bleiksdypet og Andøya  Bleiksdypet
Venstre: Nakensneglen Doridoxa ingolfiana er funnet på Bleiksdypet, nordvest av Andøya.
Høyre: Tredimensjonal figur av Bleiksdypet. Pilen indikerer stasjon 189.

Nakensneglen er tidligere registrert ved Grønland, Island (Just & Edmunds 1985) og Færøyene (Sneli et al. 2005) ned  til 603 m dyp, og i vannmasser rundt  0 °C. Arten er ikke nevnt i publiserte oversikter over nakensnegl langs norskekysten, som Brattegard & Holthe (1997) og Evertsen & Bakken (2005). 

Doridoxa ingolfiana er en arktisk art. Man vet lite om den, og den kan vise seg å være sjelden. Individet måler 12 mm, og er like stort som eksemplaret funnet nord for Færøyene, i BIOFAR 1 (Jensen 2005).

Det finnes for øvrig kun to arter innen slekten Doridoxa, og den andre arten finnes utenfor kysten av Sør-Afrika (D. benthalis Barnard, 1963)(Schrödl et al. 2001).

Takk til nakensnegl-ekspert og stipendiat Jussi Evertsen ved NTNU for bidrag til artsbestemmelsen.

Nagensnegl
Slik ser sneglen ut på undersiden. Foto: Havforskningsinstituttet.

 

Kontaktpersoner

Marinbiolog
Halldis Ringvold
77 60 97 18

Programleder
Lene Buhl-Mortensen
55 23 69 36

Kommunikasjonsrådgiver
Yvonne Robberstad
55 23 84 40
412 61 215

 

Abonner på nyheter

Send en e-post til
mareano@imr.no