Gå til hovedinnhold
kartmodell

Lite forurensning i havbunnen

Tromsøflaket og Ingøydjupet er rene havbunnsområder. Forskere fra NGU har vært på tokt i regi av MAREANO-programmet, og resultatene fra toktet viser en lite forurenset havbunn.

Resultatene fra i alt 15 prøvetakingsstasjoner på Tromsøflaket og Ingøydjupet viser at det er lave konsentrasjoner av metaller (bly, kadmium, kobber, krom, kvikksølv nikkel og sink) og arsen i overflatesedimentene. Det er tatt kjerneprøver av havbunnen, og disse kjernene er senere analysert i laboratoriet.

- Det er en tendens til økende innhold av både bly og kvikksølv mot toppen av kjernene, altså øverst i havbunnen. Denne økningen kan tyde på bidrag fra menneskelige kilder de siste årtiene, forteller forsker Henning Jensen ved NGU.

Statens forurensningstilsyn har klassifisert forskjellige grunnstoffer i såkalte tilstandsklasser fra ubetydelig til meget sterk forurensning. Fem av i alt 15 prøver viser forekomst av nikkel i mengder karakterisert som moderat forurenset, alle øvrige prøver viser ubetydelig forurensning.

Last ned rapport (8,8 Mb)

kartmodell
Kartet viser Mareano-området med prøvetakingsstasjonene. En del stasjoner utenfor Mareano-området ble prøvetatt i perioder med dårlig vær. Detaljkartet til venstre viser prøvetakingsstasjonen på Tromsøflaket, Ingøy-djupet og Sørøysundet/Loppa.

 

Kontaktpersoner

Terje Thorsnes 
NGU
73 90  4275

Henning K.B. Jensen
NGU
73 90 43 05