Gå til hovedinnhold
page thumb 8787

Havbunnskartlegging med status i FN-året

MAREANO-prosjektet, med NGU, Havforskningsinstituttet og Statens kartverk Sjø som viktigste aktører, er nå offisielt en del av av FNs internasjonale år for planeten Jorden.

kartmodell av havbunn
Geologiske prosesser har formet det undersjøiske landskapet, og gir grobunn for ulike organismesamfunn. Korallrev (K) trives på rygger, sjøfjær og sjøpølser liker seg på mudderbunn (M), mens fargerike alger dekker blokkene (B) som finnes i skråningene. Klikk på bildet for stor versjon.

FNs internasjonale år for planeten Jorden (International Year of Planet Earth - IYPE) er godt i gang, og "året" som startet i 2007 vil strekke seg ut 2009. Inneværende år er hovedåret. Hensikten med Planeten Jordens år er å formidle og understreke betydningen av geologisk kunnskap for samfunnet.

Synliggjør verdi av god kunnskap

MAREANO-prosjektet har som en av sine hovedoppgaver å samle og synliggjøre verdien av god kunnskap om havet og havbunnen utenfor norskekysten. Prosjektet startet i 2005 og skal etter planen ha fullført kartleggingen utenfor Lofoten og det sørlige Barentshaven innen utgangen av 2010.

MAREANO på nett

Et av de viktigste produktene i prosjektet er nettstedet www.mareano.no som blant annet viser hvor det er spesielt sårbare økosystemer og viktige naturtyper, og miljøtilstanden før storstilt petroleumsvirksomeht eventuelt starter i disse områdene.

Kontaktpersoner

Leder utøvende gruppe
Børge Holte
77 60 97 53

Kommunikasjonsrådgiver
Beate Hoddevik Sunnset
55 23 85 16
908 21 630
 

Abonner på nyheter

Send en e-post til
mareano@imr.no