Gå til hovedinnhold
page thumb 8832

MAREANO fyller kunnskapshull

- Hvis vi ikke vet hvilke naturverdier vi har på havbunnen, risikerer vi å ødelegge dem uten at vi en gang er klar over det, sa statssekretær Heidi Sørensen i Miljøverndepartementet da hun åpnet MAREANOs brukerkonferanse i Oslo tirsdag forrige uke.

Statssekretær Heidi Sørensen, Miljøverndepartementet. Foto: MD

MAREANO (Marin arealdatabase for norske kyst- og havområder) kartlegger dybde, bunnforhold, naturtyper og forurensning i norske havområder. Programmets mål er å kartlegge sørlige deler av Barentshavet inkludert Lofoten og Vesterålen innen 2010. MAREANO ledes av Havforskningsinstituttet, i samarbeid med Norges geologiske undersøkelse og Statens kartverk Sjø.

Brukerkonferanse

Forrige uke var det klart for brukerkonferanse i Oslo med rundt 80 deltakere fra naturvernorganisasjoner, departementer og direktorater, forskningsinstitusjoner og oljeselskaper med flere. Resultater, MAREANO og framtidens havforvaltning, dataformidling og anvendelse av data fra MAREANO til forskning og næringsaktivitet var blant overskriftene på konferansen.

Viktige funn

– MAREANO kan vise til mange viktige funn. Nye naturtyper og fenomener er påvist, sa statssekretæren og viste blant annet til naturgasslekkasje fra kontinentalsokkelen i Vesterålen som kan skrive seg fra frosset naturgass i havbunnen.Vi vet enda ikke nok om dette. Særegne bakterier lever av gassen, sa Sørensen.

19 millioner ekstra

I forslaget til statsbudsjett for 2009 er bevilgningen til MAREANO økt med nesten 19 millioner kroner. Dette innebærer en budsjettramme for MAREANO på 51,5 millioner kroner i 2009.
– Med dette får vi kartlagt områdene Vesterålen (Nordland VII), Troms II og Eggakanten i 2009, sa statssekretæren. Avslutningsvis sa hun også at hun ser for seg at MAREANO kan fortsette i andre havområder etter 2010 når forvaltningsplanen for Barentshavet skal revideres.

Kontaktpersoner

Leder utøvende gruppe
Børge Holte
77 60 97 53

Kommunikasjonsrådgiver
Beate Hoddevik Sunnset
55 23 85 16
908 21 630
 

Abonner på nyheter

Send en e-post til
mareano@imr.no