Gå til hovedinnhold
mareano korall3

Flere korallrev langs norskekysten

På den norske kontinentalsokkelen utenfor Troms er det funnet nye korallrev. Korallene er levested for mange dyrearter og det er ofte mye fisk rundt revene. Havbunnen er mer fargerik og spennende enn man kan tro ved første øyekast.

 

foto av koraller
Her er ett av de nyoppdagede korallrevene. Levende lopheliakorall ses i bakgrunnen. Det er disse som bygger revene. Til høyre et sjøtre.


De siste årene er det oppdaget en rekke rev med dypvannskoraller i Norskehavet og Barentshavet. Nå har forskerne i MAREANO-prosjektet gjort nye funn utenfor kysten av Troms. Rett innenfor kanten av den norske kontinentalsokkelen sørvest for Malangsgrunnen ble det funnet tre rev som tidligere ikke er registrert. Korallene er ikke blant de største som er funnet, men de bekrefter at deler av norskekysten har gode vekstforhold for koraller.

Avslørt av topografien

De nyoppdagede korallrevene ble funnet ved hjelp av kart som viser topografien på havbunnen i området. Statens kartverk Sjø gjorde en detaljert dybdekartlegging i fjor. Forskere har deretter tolket topografien og funnet frem til et område der det muligens var korallrev. Det viste seg å være riktig.

Filmet koraller på dypet

De to siste ukene har et tokt med forskningsfartøyet G.O. Sars påvist og filmet de tidligere uoppdagede korallrevene med undervannskamera. Forskere fra Havforskningsinstituttet og Norges geologiske undersøkelse er ombord, og sammen med Statens kartverk er de parter i MAREANO-prosjektet. Prosjektet skal gjøre en helhetlig havbunnskartlegging av de norske hav- og kystområdene.

Langs hele kysten

Norske forskere har de siste årene kartlagt en rekke korallrev langs norskekysten. Fra Østfold i sør-øst til Finnmark har det blitt avdekket korallrev. Unntaket er langs sørlandskysten og lengst øst i Finnmark.
- Områder med korallrev har rikt dyreliv og det er velkjent at fisk ofte står i stort antall på grunn av den gode tilgangen til mat, sier forsker Pål Buhl-Mortensen ved Havforskningsinstituttet. Han er en av verdens fremste korallforskere og vet hva han snakker om.

Mange uoppdagede korallrev

Han legger til at den økologiske betydningen av korallrevene fremdeles er lite kjent. I Norge er det registrert drøyt 700 rev, men sannsynligvis finnes det ti ganger så mange til sammen. Hvert av revene har millioner av enkeltindivider som hver behøver mat. Dette tar de fra dyreplankton og annen næring i vannet.

foto av organismer
Det er de døde delene på korallrevene som har det største mangfoldet. På dette utsnittet kan et trent øye se arter som slangestjerner, svamper og hydroider ses.

 

Sjøtre på en fjellknaus i Andfjorden øst for Andøya.
Isidella-korall.

 

Isidella-korall.
Sjøtre på en fjellknaus i Andfjorden øst for Andøya.

 

Kontaktpersoner

Leder utøvende gruppe
Børge Holte
77 60 97 53

Kommunikasjonsrådgiver
Beate Hoddevik Sunnset
55 23 85 16
908 21 630
 

Abonner på nyheter

Send en e-post til
mareano@imr.no