Gå til hovedinnhold

Mer penger til MAREANO

Forslaget til statsbudsjett for 2009 legger opp til en styrking av MAREANO sin bunnkartleggingen med 18,9 millioner kroner. Dette innebærer en budsjettramme for MAREANO i 2009 på 51,5 millioner kroner.

Styrkingen kommer med 6,3 millioner kroner på hvert av budsjettene til samarbeidspartnerne Havforskningsinstituttet, Statens kartverk Sjø og Norges geologiske undersøkelse.

Kontaktpersoner

Styringsgr.leder MAREANO
Adm. dir. Havforskningsinst.
Tore Nepstad
993 28 602

Programleder
Lene Buhl-Mortensen
55 23 69 36