Gå til hovedinnhold
page thumb 8671

Blomsterskog på 1000 meters dyp

Kartleggingen på dette toktet dekker miljø og organismer på sokkelen fra 80 til 1950 meters dyp. Fra 800-900 m dyp er temperaturen i vannet under 0 grader. Artene som lever her er tilpasset det kalde Norskehavsvannet, og mange av dyrene som lever så dypt likner på blomster.

På 1000 meters dyp observerte vi en utrolig vakker skog av Umbellula (se bilder nederst). Disse dyrene hører til gruppen sjøfjær, og kan bli flere meter høye. I ”Stabbråa”, en ravine utenfor Hola, forekommer de ganske tett i forhold til andre arter på samme dyp, det vil si med få meters mellomrom. Et av eksemplarene vi fikk opp i bomtrålen, var over to meter langt. Alderen på så store individer er ukjent, men den kan nok minst være like høy som for andre koraller (dvs mer enn 100 år). Dette flotte eksemplaret donerer vi til et museum.

Umbellula

Da vi fortsatte kartleggingen på dypere vann, fant vi at bunnen på 1300m dyp var dekket av Ceriantharia-anemoner (sylindersjøroser).

Sediment- og bunndyrprøver

Vi har sikret oss prøver fra 1950 meters dyp både av sediment, for analyse av kornstørrelse og innhold av miljøgifter, og av bunndyr. På dette dypet er stilket sjølilje vanlig. Dette er en pigghud som hører til samme gruppe organismer som blant annet sjøstjerner og kråkeboller, men de sitter fast med stilk på havbunnen. Stilkene er ofte levested for andre organismer som må opp i vannmassene for å få tilgang på føde.

Gode arbeidsforhold

Vi har vært svært heldige med været, og regner med å få gode arbeidsforhold fram til 25. juni når toktet avsluttes i Tromsø. Det fine været gjør det mulig å gjennomføre innsamlinger på store dyp, men selv om forholdene er ideelle, tar det lang tid. Vi bruker 24 timer på hver stasjon, for eksempel må vi ha ut tre kilometer wire for å ta prøver med bomtrål og slede på 1950 meters dyp. Belønningen for strevet er at vi kan dokumentere nye naturtyper og følsomme arter, og at viktig biologisk materiale kan leveres til bla Marbank og muséer.

Umbellula

Umbellula
Umbellula forekommer til dels i tette bestander med få meter mellom individene i ravinen utenfor Hola. Det øverste bildet viser polyppene med store tentakler som brukes til fangst av fødepartikler.
Sylindersjøroser
 Sylindersjøroser (Ceriantharia-anemoner)
Stilket sjølilje
Stilket sjølilje.

 

Kart
Mareanos vårtokt har fram til nå gjennomført 60 video transekter og innsamling på 10 stasjoner. Kartet viser plasseringen av 3 dype stasjoner i Stabberåa, ravinen utenfor Hola.

 

Kontaktpersoner

Leder utøvende gruppe
Børge Holte
77 60 97 53

Kommunikasjonsrådgiver
Beate Hoddevik Sunnset
55 23 85 16
908 21 630
 

Abonner på nyheter

Send en e-post til
mareano@imr.no