Gå til hovedinnhold

Bli med på Mareano-konferansen 19. oktober

Få fersk kunnskap om havbotn og spennande foredrag om marine næringer og internasjonal havkartlegging. Konferansen er gratis.

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen. Foto: NTB Kommunikasjon / Statsministerens kontor
Klima- og miljøminister Andreas
Bjelland Eriksen. Foto: NTB
Kommunikasjon/
Statsministerens kontor

Sjå detaljert program til Mareano-konferansen.

«Forståing av havet – ankeret for havforvaltinga», opningsforedraget er med klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen. 

Nye marine næringar

Korleis skal vi forvalte havområda? Ulike interesser og avgjerder som vil påverke samfunnet i generasjonar krev nødvendig kunnskap. 

I denne sesjonen kjem Kristina Fröberg frå WWF Verdens naturfond for å snakke om samsyn og sameksistens mellom havvind og natur.

Ole Anders Nøst frå Nord Universitet/Oceanbox følgjer opp med meir om havvind. Er kraftproduksjonen avgrensa av input av energi frå atmosfæren?

Petroleumsindustrien opnar sine databasar. Jan Helgsen frå Equinor/Offshore Noreg skal snakke om korfor datadeling med Mareano-programmet er viktig for havforvaltning og næringsutvikling i framtida.

Kva gjer Mareano framover? Terje Thorsnes frå Noregs geologiske undersøking avsluttar sesjonen med å presentere Mareano sin kartleggingsstrategi for Nordsjøen.

Resultat frå Mareano

Anne Britt Storeng frå Artsdatabanken smiler. Foto: Artsdatabanken
Anne-Britt Storeng.
Foto: Artsdatabanken

Nye resultat frå kartlegging i Nordsjøen og Barentshavet blir presentert av utøvande gruppe i Mareano-programmet i andre sesjon av konferansen.

Natur i Noreg (NiN) kjem i ny drakt og med nytt innhald, no også i dei djupe havområda. Etter ein intro frå Havforskingsinstituttet vil Anne-Britt Storeng dele kunnskap kva bruk og verdi NiN har for Artsdatabanken.

Internasjonal havkartlegging

Mareano-samabeidet og metodikk har vekt internasjoanl merksemd og inspirerar, men også er i Noreg let vi oss inspirere av andre.

Professor Kerry Howell frå University of Plymouth Marine Laboratory kjem for å fortelje om forsking på korleis kunstig intelligens kan støtte neste generasjon modellering av eigenskapar til habitat i britiske og irske farvann.

Professor Kerry Howell. Foto: University og Plymouth MArine Laboratory
Professor Kerry Howell.
Foto: University of Plymouth

Færøyene førebur de seg til eit kartleggingsprogram for havboten i eiget farvant. Lis Mortensen frå Jarðfeingi, Faroese Geological Survey, vil fortelje om dette arbeidet.

Denne tredje konferansesesjonen avsluttast med eit blikk på kva som skjer på hav – ei oppdatering om havarbeid internasjonalt  – ved Ove Hokstad frå Nærings- og fiskeridepartementet og Geir Klaveness frå Klima- og miljødepartementet.

Påmelding til konferansen

Påmeldingsfrist var 12. oktober. Dei som ikkje har moglegheit til å delta fysisk kan følgje konferansen digitalt. Dette krev ikkje påmelding.

Lenke til direktesending av konferansen vil bli delt på mareano.no. Opptak blir ikkje tilgjengeleg i etterkant. 

Konferansen er gratis og det blir servert lunsj til alle som deltek fysisk. 

Konferansen arrangerast hos Miljødirektoratet på Helsfyr i Oslo 19. oktober 2023 frå kl. 9.30 til 15.30.

Kontakt

Bilde av Maud Lauvstad Hansen

Maud Lauvstad Hansen

Miljødirektoratet
Programkoordinator
905 28 126
Bilde av Sissel Kanstad

Sissel Kanstad

Kartverket
Kommunikasjonsrådigver
51 85 88 28 / 995 13 848