Gå til hovedinnhold
Funiculina ser ut som en rosa piperenser. Noe som ser ut som lange tråder er tvinnet rundt den, dette er en Asteronyx .

Nørbilde av en Funiculina som har en Asteronyx på seg.

Foto: Mareano / Havforskningsinstituttet

Bambuskorallskogene i Nordsjøen

Toktdagbok: Bambuskorallskog er en naturtype som domineres av bambuskorall (Isidella lofotensis). Den er begrenset i utbredelse til enkelte dype fjorder og enkelte små forekomster på norsk kontinentalsokkel.

I likhet med andre hornkoraller så er Isidella en skjør art som lett kan rives opp av bunnen eller brekke ved fysisk forstyrrelse, for eksempel ved bunntråling. Det er observert et rikt liv av assosierte arter på og rundt korallen. Sørvest for Egersund, på skråningen ned mot Norskerenna er det tidligere rapportert om rike forekomster både fra bifangst i reketrål og observasjoner med ROV (fjernstyrt miniubåt). Bambuskorallskogene i dette området er vurdert som sterkt truet i Norsk rødliste fra 2018.

På dette toktet var det planlagt å undersøke én lokalitet utenfor Egersund for å skaffe mer informasjon om naturtypen i området som også er del av SVO (Særlig verdifulle og sårbare områder) Nordsjøen og Skagerrak. Lokaliteten ble valgt ut ifra funn rapportert i en ny artikkel basert på både inspeksjoner med ROV og bifangst i trål som del av Havforskningsinstituttet sine rekeundersøkelser.

Kart som viser kysten av Norge og et stykke ut i havet. Pil mot område med mye bambuskorall.
Pilen peker mot området der det ble funnet mye bambuskorall (Isidella).
Kart: Valérie Bellec (NGU) og Kyrre Heldal Kartveit (HI)

Vi klarte, med nøye planlegging og litt hell, å treffe på lokaliteten utenfor Egersund i et sjeldent og kort værvindu som gjorde det mulig å utføre et dykk med ROV’en. Og da Ægir nådde havbunnen havnet vi direkte i bambuskorallskogen! Denne korallen er en delikat forgrenet hvit korall med et leddet skjelett som har gitt den det passende navnet bambuskorall. Den er typisk 20 til 40 cm høy og forekommer i tettheter opp mot 1 per kvadratmeter. Bambuskorallskog er en type korallskog på bløt bunn. De fleste andre koraller vokser på hardt underlag, men bambuskorallen har et rot-liknende festeorgan som gjør at den kan holde seg oppreist i sandig mudder.

Heldigvis ser det ut til at dette område ikke har vært utsatt for bunntråling, og det er kanskje en av grunnene til at området er rapportert som det rikeste i artikkelen nevnt tidligere.

I tillegg til bambuskorallskog var det også tette bestander av sjøfjær i området. Hanefot og stor piperenser var de vanligst sjøfjærene. Disse er også vurdert som sårbare arter som lett kan ødelegges med fysisk påvirkning. På stor piperenser finner vi ofte slangestjernen Asteronyx loveni med armene sine slynget rundt stammen til sjøfjæren. Det ser ikke ut til at sjøfjæren tar skade av denne innpåslitne gjesten. Man kjenner ikke til om dette er et symbiotisk forhold hvor begge artene nyter godt av hverandres nærvær, eller om det bare dreier seg om såkalt kommensalisme (at verten ikke tar skade av gjesten sin).

Havbunn som består av fin sand. Opp av den stikker noe som ser ut som en lang piprenser. Dette er en Funiculina. Noe som ser ut som lange tråder er tvinnet rundt den, dette er en Asteronyx .
Funiculina med Asteronyx.
Foto: Mareano/Havforskningsinstituttet

 

Kontakt

Bilde av Pål Buhl-Mortensen

Pål Buhl-Mortensen

Havforskningsinstituttet
Biologisk kartlegging, leder utøvende gruppe
Biolog
484 03 792
Bilde av Kyrre Heldal Kartveit

Kyrre Heldal Kartveit

Havforskningsinstituttet
Havforsker
936 21 381