Gå til hovedinnhold

Derfor kartlegg vi havbotnen

Velkommen til webinar 24. november kl. 13. I løpet av éin time får du høyre om kor, kvifor og korleis Mareano kartlegg havbotnen. Vi skal også innom kva vi gjer i Nordsjøen, mineralutvinning og vern av sårbar natur i djuphavet. Sjølvsagt får du også sjå det heilt ferske kartet over leveområde for botndyr. Meld deg på!

Alle er velkomne; havforvaltarar, avgjerdstakarar, næringslivsaktørar, politikarar, forskarar, studentar og andre nysgjerrige.

Påmelding

Webinaret arrangerast som nettseminar i Teams og er gratis og opent for alle: 
Påmelding til webinar

Program

Kl. 13.00:
Velkomen – dette er Mareano-programmet 
Signe Nåmdal, Miljødirektoratet

Kl. 13.05:
Globale forvetingar og nasjonal oppfølging – Mareanos kunnskapsbidrag
Ove Hokstad, Nærings- og fiskeridepartementet

Kl. 13.15:
Havbotnkartlegging – kor, kvifor og korleis?
Hanne Hodnesdal, Kartverket

Kl. 13.25:
Mareano set kursen mot Nordsjøen
Ida Kessel Nordgård, Miljødirektoratet

Kl. 13.35:
Kartlegging i djuphavet – mineral som kan utvinnast og vern av sårbar natur?
Terje Thorsnes, Norges geologiske undersøking (NGU)

Kl. 13:45: 
Forenkla forvalting: Nytt kart over leveområde for botndyr 
Genoveva Gonzales-Mirelis, Havforskingsinstituttet

Kl. 13.55:
Takk for no
Signe Nåmdal, Miljødirektoratet

Kontakt

Bilde av Sissel Kanstad

Sissel Kanstad

Kartverket
Kommunikasjonsrådigver
51 85 88 28 / 995 13 848
Bilde av Maud Lauvstad Hansen

Maud Lauvstad Hansen

Miljødirektoratet
Programkoordinator
905 28 126
Bilde av Gudmund Løvø

Gudmund Løvø

Norges geologiske undersøkelse
Kommunikasjonsrådgiver
990 91 742
Bilde av Beate Hoddevik

Beate Hoddevik

Havforskningsinstituttet
Kommunikasjonsrådgiver
908 21 630