Gå til hovedinnhold
Nakensnegl i glass

Noen av nakensneglene som har kommet opp med innsamlingsredskapene vi bruker har fått en lynvisitt hos fotografen på lab før fiksering – siden nakensneglene består av bløtvev trekker de seg sammen når de fikseres, så det er verdifullt for de som jobber med dem å ha bilder av levende dyr.

Foto: Katrine Kongshavn (UiB)

Sommerfuggel i vinterland

Toktdagbok: Nei, det har ikke gått helt i surr for oss her om bord; vi ser faktisk mange av «havets sommerfugler», nakensneglene, når vi tar videotransekter av havbunnen. Nakensnegler, orden Nudibranchia (nudus: naken, branchia: gjeller) er snegler uten skall, med gjellene utenpå kroppen i form av en gjellebusk er marine. Vi har omkring 120 arter1) av dem i Norge, og det oppdages stadig flere. 

De kommer i alle mulige fargevarianter, og kan være svært vakre; derav havets sommerfugler. Nakensnegler er rovdyr, med svært ulike typer byttedyr på menyen: noen foretrekker for eksempel mosdyr (Bryozoa), nesledyr (Cnidaria) eller svamp (Porifera), mens atter andre har spesialisert seg på å spise rur eller egg fra andre nakensnegler.

En fin ting med å filme dem i deres naturlige habitat er at vi kan få mer informasjon om hva de ulike artene spiser; på dette toktet har vi sett flere arter som har ulike polyppdyr (Hydrozoa) og mosdyr (Bryozoa) på menyen. Vi noterer oss også at mange av dem tydeligvis er i full gang med å legge egg nå; vi ser lange strenger av egg som er festet på ulike byttedyr.  

Kollasj med undervannsfoto av nakensnegler
Fire stillbilder av nakensnegler hentet ut ifra videoene vi tar fra havbunnen.

En av nakensneglene vi har fanget på kamera underveis på toktet mellom Bjørnøya og Hopen tror vi kan være den nybeskrevne arten Dendronotus yrjargul2), som ble formelt beskrevet som en ny art i fra Ørland i Trøndelag i 2020.

Artsfoto av nakensnegler
Bilder av det vi tror er Dendronotus yrjargul; A og B er fra video og viser sneglen sittende på ulike hydroider sett fra ryggsiden (A) og baksiden (B), mens bilde (C) er tatt om bord før fiksering. Foto: A & B Mareano/HI, C Katrine Kongshavn

Vi har sett den på video flere ganger nå, mellom 71° og 76° nord. Om det er D. yrjargul, så har den kanskje en annen meny her på Spitsbergenbanken enn i Trondheimsfjorden; mens den lengre sør registreres på hydroiden Abietinaria fusca ser det ut til at den foretrekker andre arter her (vi må få litt eksperthjelp for å artsbestemme hydroidene før vi kan si det sikkert). Et individ er sikret i fra prøvetakingen og blir med til Universitetsmuseet i Bergen for artsbestemmelse.


Videre lesning

  1. Med tid og stunder vil samtlige nakensneglearter som er funnet i Norge få en presentasjon i «Arter på nett».  De første 53 er allerede på plass
  2. Mer om Dendronotus yrjargul