Gå til hovedinnhold
kyst

Mange aktører samler inn mye data og bygger opp kunnskap om havet, nå skal den deles. Foto: Gudmund Løvø

Seminar om informasjonsdeling på sokkelen

Forskerhjørnet: Deling av informasjon er viktig for å ha god sameksistens mellom alle aktørene på sokkelen. Onsdag 17. mars blir det et digitalt seminar om hvordan slik informasjonsdeling kan gjøres.

Med en forventet vekst i nye næringer til havs er det avgjørende at samordning av arealbruk bygger på solid kunnskap om havet. Mange aktører samler inn mye data og bygger opp kunnskap, men mye av dette er vanskelig tilgjengelig. Dette har både juridiske og praktiske årsaker.

Onsdag 17. mars kl. 09.00-12.00 inviterer vi til et digitalt seminar med temaet «Fremtiden i norske havområder – informasjonsdeling for god sameksistens».

Seminaret vil rette fokus mot den fremtidige utviklingen i norske havområder, og hva som må til for å få best mulig sameksistens på sokkelen. Det blir presentasjoner fra sentrale aktører innenfor næringsvirksomhet, forvaltning og forskning. Det er også lagt opp til en faglig debatt om hvilke data som kan deles i fremtiden, og hvordan man kan finne gode tekniske løsninger.

Seminaret arrangeres av ECIMs samarbeidsgruppe for å fremme geografisk informasjon innenfor petroleumsindustrien, støttet av Norges Fiskarlag og Norges geologiske undersøkelse (NGU), og blir arrangert på Teams. Program finner du her. Påmelding sendes til ECIM innen 10. mars.

Eventuelle spørsmål til konferansen kan rettes til NGU v/ Terje Thorsnes, Norges Fiskarlag v/ Jan Henrik Sandberg eller ECIM v/ Egil Syre.