Gå til hovedinnhold

Vellykket formidling av Mareano under Our Ocean 2019

Mareano-programmet hadde egen «side event» under Our Ocean 2019, som har samlet ledere fra regjeringer, næringsliv, samfunnsliv og forskningsinstitusjoner for å dele erfaringer, identifisere løsninger og forplikte seg til handling for rene, sunne og produktive hav.

Statssekretær Roy Angelvik fra Nærings- og fiskeridepartementet innledet MAREANOs «side event» under Our Ocean 2019-konferansen.

Presentasjonen av hva Mareano-programmet har oppnådd, og kan tilby det globale samfunnet, ble innledet av statssekretær Roy Angelvik fra Nærings- og fiskeridepartementet. Han vektla betydningen av kunnskap om havene for å sikre mat og energi for menneskeheten, og hvordan Mareano bidrar nasjonalt til økosystembasert forvaltning av våre havområder. Dagen før hadde statsminister Erna Solberg informert om at regjeringen gir tre milliarder kroner til globalt arbeid for en rekke tiltak for bærekraftig havforvaltning i perioden 2020-2024, og Angelvik poengterte at Mareano har en rolle her.

Cecilie von Quillfeldt (Norsk Polarinstitutt), Terje Thorsnes (Norges geologiske undersøkelse), Peter Haugan (Havforskningsinstituttet) og Geir Lasse Taranger (Havforskningsinstituttet) deltok på arrangementet. Foto: Torny Aarbakke, Havforskningsinstituttet

Cecilie von Quillfeldt fra Norske Polarinstitutt, Terje Thorsnes fra Norges geologiske undersøkelse og Peter Haugan fra Havforskningsinstituttet formidlet hvordan Mareano bidrar til forvaltningsplanarbeidet i Norge, vitenskapelige høydepunkt siden Mareano startet i 2005, og hvordan Mareano-modellen kan bidra globalt og til FNs havforskningstiår som skal vare fra 2021 til 2030.

Til slutt var det en paneldiskusjon, med spørsmål og innspill fra deltakere fra Frankrike, Namibia, Norge og Australia om hvordan programmet arbeider, og hvordan internasjonalt samarbeid kan utvikles.

Kontakt

Bilde av Terje Thorsnes

Terje Thorsnes

Norges geologiske undersøkelse
452 81 775