Gå til hovedinnhold

Store mengder mulige korallrev i norske farvann

Høyoppløselig dybdekartlegging har avdekket mer enn 200.000 sannsynlige korallrev i norske havområder fra Lofoten til Møre. Det er langt mer enn forskerne hittil har trodd, og tallet kan være enda høyere.

En terrengmodell i 3D viser et korallrev i forgrunnen som er bekreftet med en video-observasjon. En sannsynlig forekomst av korallrev ser vi i bakgrunnen.
En terrengmodell i 3D viser et korallrev i forgrunnen som er bekreftet med en video-observasjon. En sannsynlig forekomst av korallrev ser vi i bakgrunnen.

Det er en systematisk gransking, med omfattende statistisk analyse, av Kartverkets dybdedata fra Norskehavet som har avslørt mengder av haugstrukturer med levende og døde koraller. Funnene er blitt bekreftet ved videofilming fra undervannsfarkoster.

- Det er viktig å kartlegge hvor disse kaldtvannskorallene befinner seg med hensyn til menneskelig aktivitet i havområdene, fastslår forsker Terje Thorsnes ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). - Når vi vet hvor de sårbare økosystemene er, er det lettere for fiskeri og petroleumsvirksomheten å vise hensyn, sier han.

Klassifiseringen av sannsynlige forekomster av korallrev blir gjort ved at dybdedata bearbeides og analyseres ved hjelp av avansert statistikk og bildeanalyse.
Klassifiseringen av sannsynlige forekomster av korallrev blir gjort ved at dybdedata bearbeides og analyseres ved hjelp av avansert statistikk og bildeanalyse.

Sularevet var starten

Arbeidet med å undersøke utbredelsen av kaldtvannskoraller i norske havområder foregår i det tverrfaglig og omfattende kartleggingsprogrammet Mareano, hvor NGU, Havforskningsinstituttet (HI) og Kartverket er aktive partnere.

- Vi har arbeidet med dette siden 1999, da vi kartla havbunnsformene på Sularevet sammen med Havforskningsinstituttet. Kartleggingen viste at korallrev danner karakteristiske strukturer som kan gjenkjennes på detaljerte dybdedata. Fra 2011 har vi gjort en manuell digitalisering, før vi i de siste årene har gjennomført en detaljert avgrensning med bildeanalyse og statistikk av revene, forteller Thorsnes.

Fire observerte korallrev til venstre, mens de sannsynlige forekomstene av korallrev til høyre er beregnet til 1011 rev. Illustrasjonen er hentet fra Aktivneset vest av Ålesund.
Fire observerte korallrev til venstre, mens de sannsynlige forekomstene av korallrev (under) er beregnet til 1011 rev. Illustrasjonen er hentet fra Aktivneset vest av Ålesund.

Antall sannsynlige forekomster av korallrev pr. kvadratkilometer i området Skjoldryggen-Røstrevet-Vesterdjupet utenfor kysten av Nordland. Totalt er det klassifisert nesten 140 000 sannsynlige forekomster av korallrev i dette området.
Antall sannsynlige forekomster av korallrev pr. kvadratkilometer i området Skjoldryggen-Røstrevet-Vesterdjupet utenfor kysten av Nordland. Totalt er det klassifisert nesten 140 000 sannsynlige forekomster av korallrev i dette området.
Sannsynlige forekomster av korallrev (røde prikker) og dekningskart (område med grått omriss) fra september 2019. Blå felter viser områder med detaljerte dybdedata.
Sannsynlige forekomster av korallrev (røde prikker) og dekningskart (område med grått omriss) fra september 2019. Blå felter viser områder med detaljerte dybdedata.

Høy grad av pålitelighet

Han peker på at tallet på korallrev kan være enda større enn det som nå er funnet, fordi datagrunnlaget baserer seg på at revene må være noen titall meter i utstrekning for å bli registrert. – Det finnes sikkert mange mindre forekomster også, sier han.

Kartleggingen er gjort ved at dybdedata bearbeides og analyseres ved hjelp av avansert statistikk og bildeanalyse. Hver eneste sannsynlige forekomst av korallrev er vurdert med hensyn til hvor pålitelig klassifiseringen er. Av de 200.000 sannsynlige funnene som er registrert langs Eggakanten mellom Møre og Lofoten, er nær halvparten karakterisert med høy grad av pålitelighet.

FAKTA:

  • Kaldtvannskorallrev er sårbare økosystemer, som finnes i store deler av norske havområder, spesielt på midtnorsk sokkel og i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Troms.
  • De er bygd opp av steinkoraller og er levested for et rikt dyreliv. Etter hvert som korallene vokser og dør, dannes haugformede rev med korallmateriale.

Her finner du de nye kartene

Kontakt

Markus Diesing,

Norges geologiske
undersøkelse,
73904309,
markus.diesing@ngu.no

Kontakt

Bilde av Terje Thorsnes

Terje Thorsnes

Norges geologiske undersøkelse
452 81 775