Gå til hovedinnhold

Oppdatert metodedokument for kjemi

Metodene som brukes for prøvetaking, prøvebeskrivelse, registrering og analyser av sedimentprøver er oppdatert og samlet i et dokument på MAREANOs hjemmeside.

alt

Oppdateringen er gjort fordi det skjer en kontinuerlig utvikling av prøvetakingen og hvilke stoffer det skal tas prøver for.  

I tillegg er oppdateringen et ledd i oppfølgingen av ICES-evalueringen av kjemimetodene i 2016. ICES-evalueringen etterspurte bedre dokumentasjon av metodene som blir brukt for de kjemiske analysemetodene, blant annet hvilken kvalitetskontroll (QC) som brukes.  

Undertegnede, Stepan Boitsov (HI) og Henning K. B. Jensen (NGU), har gått gjennom det opprinnelige dokumentet og lagt til det som er nytt.  

Hva er nytt?

Det er inkludert en rekke nye organiske forbindelser i de stoffene som skal analyseres for i overflateprøver. Det gjelder fem nye stoffgrupper, som må tas på en spesiell måte på tokt. 

Det tas også prøver for mikroplast. Også her er det laget en metodebeskrivelse for prøvetakingen, spesielt fordi kontaminering av prøvene er et viktig tema. Med nye stoffer som skal analyseres kjemisk, blir det også nye metoder som skal dokumenteres.  

Resultater av målinger av de nye stoffene skal også inkluderes i kjemidatabasen, som ble tatt i bruk i 2016.  

Den kontinuerlige utviklingen av kjemiprogrammet gjør at metodedokumentet blir revidert med jevnlige mellomrom. Det kommer også en engelsk versjon av dokumentet.

Kontakt

Bilde av Stepan Boitsov

Stepan Boitsov

Havforskningsinstituttet
Organiske forbindelser
Kjemiker
922 44 996
Bilde av Henning Jensen

Henning Jensen

Norges geologiske undersøkelse
Fysiske egenskaper og uorganiske komponenter
Forsker
73 90 43 05