Gå til hovedinnhold

Høye arsennivåer i Barentshavet

Forskere har påvist grunnstoffet arsen i overflate-sedimenter i de østlige delene av Barentshavet.

alt
Arsen i prøver fra overflatesediment. Prøver med blå farge har lavest konsentrasjon, tilsvarende bakgrunnsnivå. Prøver med gul farge betyr «moderat forurenset», mens oransje farge svarer til Miljødirektoratets klassifisering som «dårlig tilstand».

- Prøver fra fem stasjoner øst i Barentshavet viser arsenkonsentrasjoner som etter klassifiseringsreglene betegnes fra «moderat forurenset» til «dårlig tilstand», forteller forsker Henning Jensen ved Norges geologiske undersøkelse (NGU).

Kan være giftig

Arsen kan være svært giftig, men både fisk og sjømat blir stadig gransket for innhold av miljøgifter. Ifølge Mattilsynet er funn av arsen i fisk og sjømat i nær 100 prosent av tilfellene ikke helseskadelig.

Forsker Henning Jensen er usikker på hvorfor arsennivået er såpass høyt i de undersøkte områdene.

Lave nivåer

- Det trenger ikke å skyldes menneskelig forurensning, men rett og slett at det finnes naturlige kilder for arsen med høye konsentrasjoner akkurat her. Sedimentkjernene viser at arsennivåene øker markant fra dypt i kjernene til de øverste cm. i kjernene, sier han.

– Samtidig viser prøver fra tidligere tokt høye arsennivåer i toppsedimentene også lenger nord i Barentshavet.

Resultatene fra Mareanos 2017-tokt øst i Barentshavet viser generelt lave forurensningsnivåer for de andre undersøkte metallene.

alt
Stasjoner hvor det tatt prøver fra havbunnen. De fem stasjonene som er omtalt her ligger nordøst i kartet.

Kontakt

Bilde av Henning Jensen

Henning Jensen

Norges geologiske undersøkelse
Fysiske egenskaper og uorganiske komponenter
Forsker
73 90 43 05
Bilde av Beate Hoddevik

Beate Hoddevik

Havforskningsinstituttet
Kommunikasjonsrådgiver
908 21 630
Bilde av Sissel Kanstad

Sissel Kanstad

Kartverket
Kommunikasjonsrådigver
51 85 88 28 / 995 13 848
Bilde av Gudmund Løvø

Gudmund Løvø

Norges geologiske undersøkelse
Kommunikasjonsrådgiver
990 91 742