Gå til hovedinnhold

Bunnkartlegging ute på anbud

For første gang har MAREANO åpnet en anbudskonkurranse for leiefartøy til kartlegging av geologiske, biologiske og kjemiske forhold på havbunnen. Utlysningen er publisert på Doffin.

- Vi søker etter leiefartøy til gjennomføring av MAREANO-tokt i havområdet Barentshavet-Norskehavet.  Toktet varer i ca. 3 uker, fortrinnsvis i perioden juni-september, forteller Frithjof Moy som er leder av Mareanos utøvende gruppe.

Områder nord av Svalbard

Kartleggingsoppdraget omfatter i første rekke områder nord av Svalbard, vist med gule bokser i figuren, med unntak av Bjørnøya-transektet og Kvitøyrenna som skal kartlegges av Havforskningsinstituttet sitt fartøy G.O. Sars.

Om anbudet

Kontrakten har en verdi på 5 millioner kroner og kan gjelde for 2019 og 2020. Konkurranseformen er begrenset anbudskonkurranse i henhold til Anskaffelsesforskriften § 13-1 (1). Dette innebærer en to-trinns prosess, hvor leverandører må kvalifisere seg for å delta. Frist for kvalifisering er 6/3-2019.

Kontakt

Bilde av Frithjof Moy

Frithjof Moy

Havforskningsinstituttet
Biologisk kartlegging, leder utøvende gruppe
Forsker
478 00 024