Gå til hovedinnhold
videorigg

Nytt tokt på plass

Toktet som ble utsatt på grunn av tekniske problemer med «Johan Hjort» i juni, blir gjennomført fra 5. til 20. oktober med samme fartøy.

Toktet gjennomføres i samme område som opprinnelig planlagt, det vil si langs delelinjen mot Russland. Tidligere er det gjennomført avanserte dybdemålinger i dette området, resultatene fra disse er brukt til å velge ut stasjonene som skal bli undersøkt nærmere ved hjelp av biologisk, geologisk og kjemisk kartlegging.


Videoriggen Chimera på vei ut i havet på et tidligere tokt.

- Vi har som mål å ta prøver fra mer enn 60 stasjoner. Vi bruker samme metodikk og redskap på alle toktene slik at resultatene fra område til område kan sammenlignes, dermed er det også denne gangen velkjente redskapstyper som grabb, bomtrål, slede og kjerneprøvetakere som blir brukt. I tillegg vil de fleste stasjoner bli undersøkt ved bruk av videorigg for visuell observasjon av bunnfauna og -beskaffenhet, forteller Sten-Richard Birkely som er leder av utøvende gruppe i Mareano.

Se også:

Kontaktpersoner

Leder av Utøvende gruppe:
Sten-Richard Birkely
917 22 577

Kommunikasjonsrådgiver:
Beate Hoddevik
908 21 630