Gå til hovedinnhold
multicore

MAREANOs kjemidata er tilgjengelig som egen datafil

Kjemiresultatene fra sedimentprøver innsamlet i MAREANO-programmet fra 2006 til og med 2013 er nå gjort tilgjengelige for nedlasting i én samlet excel-fil.

I tillegg er også kjemiske data fra prøver som er samlet inn av Havforskningsinstituttet i 2003 og 2004 i Barentshavet, inkludert i datasettet. Dataene omfatter geografiske koordinater, kornstørrelse, en rekke organiske miljøgifter, metaller og radionuklider.


En multicorer med prøvemateriale av sedimenter fra havbunnen.

Sedimentene under havbunnen er datert ved hjelp av blydatering i utvalgte sedimentkjerner, og disse resultatene er også inkludert. Datafilen kan lastes ned direkte fra http://www.mareano.no/datanedlasting/kjemidata og blir oppdatert i januar hvert år (direkte lenke til filen, Excel).

MAREANO har samlet inn sedimentprøver siden 2006 som en del av kartlegging av miljøtilstanden av norsk havbunn (MAREANOs Kjemiprogram). Disse prøvene analyseres systematisk for en rekke parametere, inkl. fysiske egenskaper samt uorganiske og organiske komponenter, i et samarbeid mellom Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Havforskningsinstituttet (HI). Resultatene fra disse analysene sammenstilles i årlige rapporter fra NGU (fysiske egenskaper og uorganiske komponenter) og fra HI (organiske forbindelser). I tillegg har MAREANO analysert tilsvarende sedimentprøver samlet inn av HI i 2003-2004, før MAREANO-kartleggingen formelt startet i 2005.

Kontaktpersoner

Stepan Boitsov
(organiske forbindelser)
922 44 996

Henning Jensen
(fysiske egenskaper og uorganiske komponenter)
73 90 43 05

Beate Hoddevik
(kommunikasjonsrådgiver)
908 21 630