Gå til hovedinnhold
MAREANO World Bank

MAREANO presentert for Verdensbanken

MAREANO-programmet sitt arbeid og resultater ble presentert på seminaret "Knowledge for Blue Growth: Norwegian contribution to a sustainable ocean economy" som ble holdt hos Verdensbanken i Washington D.C. 14. september 2016.

Seminaret "Knowledge for Blue Growth: Norwegian contribution to a sustainable ocean economy" kom i stand etter initiativ fra Nærings- og fiskeridepartementet, og ble arrangert av den norske ambassaden i Washington i samarbeid med Verdensbanken. Møtet ble avholdt i lokalene til Verdensbanken i Washington.

Økosystembasert forvaltning

Hensikten med seminaret var å markedsføre norsk kompetanse innen havbunnskartlegging til økosystembasert forvaltning av havområder. Slik at det kan vurderes om denne kompetansen kan brukes til potensielle tilsvarende prosjekter i utviklingsland. Nansen-programmet representerer en plattform for gjennomføring av potensielle prosjekter.

– Tilbakemeldingene fra Verdensbanken var veldig positive. De ønsker å følge opp dialogen med de norske departementene, forteller Hanne Hodnesdal fra Kartverket.

Deltagerne på seminaret var hovedsakelig medarbeidere i Verdensbanken med ansvar for forskjellige marine fagområder i ulike deler av verden. I tillegg var det deltakere fra den norske ambassaden, Utenriksdepartementet og andre som er i Washington DC for å delta på konferansen Our Ocean.

Blå økonomi og blå vekst

“Over the last two decades, a number of new commitments to conservation and use of the marine environment have emerged. The commitments include the identification of Vulnerable Marine Areas (VMAs), the establishment of Marine Protected Areas (MPAs), and the establishment of marine management plans grounded in ecosystem approach to management.  A recent development is the notion of “Blue Economy” and “Blue Growth” focusing on ocean’s opportunities for economic development. Many countries are planning big investments in this regard.

Extensive knowledge of the marine environment and substantial efforts in data collection and analysis are required as basis for management measures and investment decisions. Through the Nansen and MAREANO programs, Norway has shown great commitment in providing knowledge for “Blue Growth”.

This seminar will present how Norwegian marine science is contributing to the implementation of global commitments for a sustainable blue growth. Norwegian experts will present Nansen and MAREANO programs and will discuss their applicability in various settings.” Sitat fra seminar-invitasjonen.

Presentasjon av MAREANOs arbeid

MAREANO-programmets arbeid og resultater ble presentert av Dr. Erlend Moksness fra Havforskningsinstituttet, Dr. Terje Thorsnes fra Norges Geologiske Undersøkelse og Hanne Hodnesdal fra Kartverket sjødivisjonen.

Se presentasjonen “The MAREANO Program. Seabed Explorer and Mapper” (pdf).

alt

Panelet, fra venstre: Kari Strande (avdelingsdirektør i Kommunal- og moderniseringsdepartementet), Dr. Erlend Moksness fra Havforskningsinstituttet, Dr. Terje Thorsnes fra Norges Geologiske Undersøkelse, Hanne Hodnesdal fra Kartverket sjødivisjonen og Dr. Gabriella Bianchi fra Havforskningsintituttet. Foto: Den norske ambassaden i Washington

Kontakt:

Beate Hoddevik
(kommunikasjonsrådgiver)
tlf. 908 21 630

Sissel Kanstad
(kommunikasjonsrådgiver)
tlf. 995 13 848